Publicerad: 1999-05-28

Stīll NATO infīr rītta!

Nu har det otroliga hīnt! Krigsfīrbrytar- tribunalen i Haag uppmanade onsdagen den 26:e maj 1999 det internationella samfundet att bīrja samla uppgifter om handlingar i Kosovo som kan klassas som brott mot mīnskligheten och krigslagarna, detta fīr att det finns en viss risk att bevisen fīrstīrs innan kriget īr slut. Sī līngt stīmmer allt, det sker hemska saker i Jugoslavien, och med tanke pī allt bombande mot sīvīl militīra som civila byggnader sī finns ju en viss risk att dokument osv fīrstīrs.

Pī torsdagen sī tillkīnnagavs sī att fem personer skulle ītalas.

Nu īr det dock som sī att det inte īr Bill Clinton eller hans hov av sionister som misstīnks fīr nīgon brottslig verksamhet trots sina dagliga bombningar som skīrdat ītskilliga mīnniskors liv och skadat īnnu fler, nej den som misstīnks īr Slobodan Milosevic. Milosevic har ett antal gīnger visat sig villig att fīrhandla och diskutera vilket dess motparter satt sig emot.

Mīnga har varnat fīr att det kommer att bli svīrare att fīrhandla fram en līsning nu nīr NATO:s hīgra hand vīcker ītal mot Milosevic men detta avfīrdas av Englands bistīndsminister Short med - Vi har aldrig planerat att fīrhandla med Milosevic om en līsning

De riktiga bovarna och krigshetsarna īr albanerna, amerikanarna, engelskmīnnen, tyskarna och den īvriga den sionistiska vīstvīrlden. De har startat kriget, de har motsatt sig fredliga līsningar och de har med sina bomber och flygangrepp mīrdat civila kvinnor och barn. Det īr de som īr kriminella, inte serberna som blott īnskar en bit av sin egen mark, att fī leva som fria mīn och kvinnor utan utlīndsk inblandning, skall det vara fīr mycket begīrt?

Jo, enligt NATO och dess sionistiska herrar sī skall varje nation bīja sig ner fīr Israels krav, sjīlvstīndighet īr ett ord utan betydelse, minsta steg utanfīr de riktlinjer som vīrldssionismen d.v.s. FN satt upp mīste bestraffas med handelsbojkotter, oroligheter pī landets marknad eller som pī sistone drabbat Irak och nu senast Serbien, mord pī landets befolkning.

Nationalsocialistisk front vill genom detta uttalande visa vīrt fulla stīd īt den serbiska befolkningen. Serberna har inte gjort nīgot ont, de har gjort vad varje svensk man och kvinna borde gjort fīr īratal sedan -rest sig upp och krīvt tillbaka det som tillhīr dem!

Vi stīller ocksī ett krav om att tribunalen i Haag omedelbart līter gripa Bill Clinton, han īr 1990-talets stīrsta brottsling, han īr de mīrka krafternas sīndebud. Bill Clinton skall ruttna bort i nīgon mīrk fīngelsehīla, inte Milosevic!