Publicerad: 2001-05-29

Att skylla ifrīn sig

Oldham. Kravallerna i Oldham, Manchester fortsītter. Polisen har nu infīrt nolltollerans mot brott men frīgan īr om det hjīlper. I sin jakt pī syndabockar sī har media pekat ut organisationen National front som anstiftare till rasbrīken.
TV 4:s Nyhetsmorgon gjorde idag ett patetiskt fīrsīk att skylla brīken pī engelska patrioter. Fīrvisso medger man det faktum att brīken senast blossade upp efter att en vit pensionīr misshandlats svīrt. Man berīttar dock inte att hans enda "brott" var att han betrītt mark i Oldham som ett asiatiskt ungdomsgīng mīrkt ut som "fritt frīn vita".

"Missnīje gryr"
Man medger ocksī att 60 % av de rasistiska brotten sker mot vita. Nīgot som man dock fīrsīkte bagatellisera genom att fīrklara hur synd det var om asiaterna och att det gror ett missnīje hos dem. "Ett missnīje gryr" som Ann Tiberg uttryckte det. Missnījet riktas mot hīg arbetslīshet och fattigdom vilket resulterat i attacker mot vita. I vanliga fall brukar man inte behīva fīrklara "rasistiska" brott nīr det gīller vita som gīrningsmīn. Dī handlar det inte om missnīje utan om hat.
TV 4:s reporter, Ann Tiberg, fīrsīkte ocksī fīrklara att vita patrioter frīn National front ligger bakom kravallerna eftersom de haft frīckheten att som engelskmīn demonstrera pī de engelska gatorna i protest mot misshandeln av den 76 īr gamla krigsveteranen Walter Chamberlain. īn mer patetiskt blev det nīr reportern ocksī drog upp att BNP, ett nationaldemokratiskt parti i England, stīller upp med tre kandidater frīn Oldham i valet. "Det hjīlper naturligtvis till att dra fram den hīr konflikten". Enligt Tiberg sī borde patrioter med andra ord inte stīlla upp i val eftersom det kan resultera i att horder av frīmlingar gīr bīrsīrk pī gatorna.

TV 4 menar ocksī indirekt att de konservativa ligger bakom genom att de tagit upp vissa flyktingpolitiska frīgor infīr stundande val. Det īr intressant att man inte skall fī nīmna de problem som flyktingpolitiken medfīr utan att det skall resultera i kravaller!

"Polisen favoriserar vita"
īven Expressen har valt TV 4:s linje, vilket kanske inte īr sī konstigt med tanke pī att det rīr sig om i princip samma īgare. Expressen berīttar om hur asiater idag stīr och līser tidningen och menar att de īr missnījda med rapporteringen. "Tidningar, polisen och politiker favoriserar vita". Tja, det ligger vīl i mīnniskans natur att favorisera offren och kritisera de som brukar vīldet. Men inte fīr Expressen.

Expressen fīrklarar ocksī hīndelsen sī hīr:
"Det finns olika fīrklaringar till varfīr upploppen bīrjade. En īr att brīken startade nīr tvī ungdomar, en vit och en asiat, kom i grīl. Grīlet ska ha lett till att vita attackerade asiaters hem. Asiaterna ska ha svarat genom att attackera en pub i nīrheten med bensinbomber och tegelstenar."

Vidare skriver man angīende misshandeln av Chambarlain:
"Mīnga vita īr bland annat arga īver att en vit pensionīr attackerades av asiater. Sī helgens vīldsamheter kom inte som en īverraskning fīr polisen."

Expr