Publicerad: 2001-07-08

Nationalsocialism - ett brīdraskap

Psedonymen xxdw kīnns igen av de som brukar besīka hemsidan Patriot. Nu bīrjar han i mīn av tid īven skriva īt den-svenske.com. Vi vīlkomnar xxdw till vīr vīxande skara skribenter och hoppas att ni līsare uppskattar tillīkningen i floran av skribenter.


Vi fīrenas under samma ideologi och fosterlandskīrlek, i ett brīdraskap utan pīklistrade īsikter eller hjīrntvīttade ideal. I ett krig av ord och hatiska utfall stampar vi fram fīr den eviga segern, i vetskapen om det kommande riket. Att vi enas till kamp, utan personlig vinnig īr givetvis en sjīlvklarhet och skyldighet. I brinnande līgor skall vi fīrgīra de som īr skyldiga till fīrfallet och vīldtīkten av vīrt fosterland. De mīrka demoner och pestsmittade kvalster som fīrītit sig pī den Svenska līttjan kommer stīllas tills svar pī den sista dagen, utan nīd och ur aska och eld stiger vi sedan ur som herrafolk īver den jord vi īrvt, rīttmītigt, den jord vi tillsammans skall vi fīrsvara det med vīrat blod. Detta īr inte mina ord utan alla svenskars, som īppnat īgonen och tittat ut pī verkligheten, en skrīmmande verklighet som vi ska sītta stopp fīr. Att brinna fīr sitt fosterland īr en naturlig del av svenskens sītt att vara. Genom historien har vi alltid hyllat vīrt land, fīr familj, vīra nīra och kīra, utan att kīnna skamkīnslor eller olust i att utrycka nationella īsikter, att dī fīrsvara detta īr en naturlig del av vīrt arv. Detta mīste bli ett mīl fīr alla Svenskar, att med stolthet kunna utrycka glīdje till sitt fosterland och sin rastillhīrighet, att utan omsvep kunna utrycka sina fasta stīndaktighet fīr vad vi tolererar och accepterar. Vi mīsta vīlja att fīlja den nationalsocialistiska vīgen fīr vīr egen skull, fīr vīra familjer, fīr vīr framtids skull. Vi mīste enas och stī orīrligt kvar i vīr rītt att existera, utan inblandning av frīmmande makter som kontrollerar vīra liv. Makter som kontrollerar oss utan att vara personligt engagerade i Sveriges och dess rīttsmītiga befolkning. Sī līs inte och hīll med, utan fīrena er till det enda rītta fīr ert land, dīr era barn ska vīxa upp i. Ett land dīr vi īmsint tar han om vīra traditioner och historia, som vīrdar sin rīttmītiga befolkning och varsamt līter oss vīxa starkare, till den civilisationens hīgborg som vi borde vara. Vem īr jag att utrycka dessa īsikter och pītala hur man bīr tīnka, bara en som ni, en vanlig svensk som inte līter sig dras till den grīa massa som blint jobbar fīr sin egen undergīng. En vars hjīrta blīder fīr Sverige och inget hellre vill, īn att alla ursvenskar skall kīnna sig fria, att īlska sitt land och hedra den jord vi īrvt. Jag kommer aldrig att misskreditera en person som inte tycker som jag, men om man inte ser vad som hīnder framfīr sina īgon, bīr man inte heller kalla sig svensk. Vad īr det som hīnder dī?

Missanpassade ungdomar som kastar sten pī poliser, sī kallade vīnster-radikaler och Afa īr ord som florerat i tidningarna ett tag. Vad īr detta dī? Jo, vīldigt omogna tonīringar som i en abnorm protest till vem vet vad, bara vill kasta lite sten. Att dessa missvisande (personer) utrycker sig pī ett fīr mig helt frīmmande sītt, bevisar bara de bristerna i det sī kallade samhīlle vi lever i. Att dessa individer har i sin enorma idioti fīrenat sig till en ideologi som īter upp folket och dīdar samhīllet ter sig som īnnu en gīta, men bīr vīl fīrklaras i dess