Publicerad: 2001-08-15

Sveket mot fīrsvarsmakten

Fīrsvaret īr en av de grundstenar en nation vilar pī. Utan vīrt fīrsvar har vi inget skydd mot angripare och kan i en krigssituation lītt bli ockuperade av en starkare īvermakt och mista vīrt nationalitet. Detta ter sig alldeles sjīlvklart fīr de flesta folkslag och nationer runtomkring i vīrlden.

Besparingar
Men som alla svenska patrioter vet īr Sverige idag utsatt fīr en tung ekonomisk bīrda orsakad av vīrt inkompetenta och folkfīrrīdiska styre. Vi har en enorm statskuld och staten spenderar īrligen ett antal miljarder kronor pī invandringen. Fīr att staten ska gī runt rent ekonomiskt mīste man dīrfīr gīra vissa nedskīrningar. En av de institutioner som har drabbats vīrst īr fīrsvaret.
Regemente efter regemente līggs ner, vīrt flygvapen och vīr flotta sīljs ut till utlandet, fīrre och fīrre behīver gīra vīrnplikt och de flesta av vīra yrkesofficerare avskedas.
Detta medfīr att man inte līngre har resurser att fīrsvara hela Sverige. Istīllet fīr att som tidigare ha som mīl att fīrsvara hela Sverige och dess befolkning koncentreras nu fīrsvaret till de stīrre stīderna och stora ytor av vīr nation stīr idag ofīrsvarade.

Neutralitet ingen sīkerhet
Vīra folkvalda i regeringen tycker p g a vīr neutralitet helt enkelt att fīrsvaret īr onīdigt och en enda stor ekonomisk bīrda som borde avvecklas helt.
I den svenska demokratin īr det vīnsterorienterade politiker som īr i majoritet och grunden till deras syn pī fosterland och fīrsvar grundar sig pī deras marxistiska grundsyn och tīnkande. I en kommunistiskt utopi īr ju alla vīnner och vapen existerar inte.
Trīkigt nog īr att detta just bara īr en utopi. Vīrlden kommer alltid att vara fylld av hot och faror nīgot som dessa rīdingar har svīrt att inse och dīrfīr blir det svenska folket lidande fīr deras dīrskap.

Frīmlingar ska fīrsvara oss
Inte nog med alla nedskīrningar fīrsvaret ska īven (som allt annat) mīngkulturaliseras d v s īven invandrare ska genomgī vīrnplikten numera. Detta īmne med invandrade krigsmīn behandlas utfīrligt i tidsskriften hemvīrnet nr 5/2000 dīr fīljande citat īr hīmtat īDet svenska fīrsvaret har alltsī frīn nationalstaten bildades bemannats med personal med ursprung i de mest skiftande nationaliteter och kulturerī.
Visst har vi svenskar sedan tidernas begynnelse dragit nytta av utlīnningar i vīra armīer men vad tidskriften hemvīrnet inte insīg var att dī har det rīrt sig om legoknektar som slagits fīr betalning eller folk frīn līnder som varit vīra allierade (oftast frīn europeiska līnder).
Detta īr inte alls samma sak som att invandrare som īr bosatta hīr ska ses som nīgon sjīlvklarhet inom det svenska fīrsvaret. Anledningen till det īr