Publicerad: 2001-09-12

Med samma mynt

Terrorattackerna mot World Trade Center och Pentagon skakar just nu hela vīrlden. Bilder har kablats ut som visat rīkutveckling, ett plan som kīr rakt in i den ena av World Trade Centers tvillingbyggnader osv.
Fīr de som befann sig i de kapade planen liksom i byggnaderna samt fīr alla deras anhīriga var detta naturligtvis en fīrfīrlig tragedi.
Media har berīttat om hur omrīdena kring byggnaderna nu ser ut som krigsomrīden och skildrar hur man letar efter īnnu īverlevande i rasmassorna. Men īr det inte sī att det faktiskt īr krig?

Som man bīddar fīr man ligga
Faktum īr att det var līnge sedan USA deltog i krig pī sin egen mark men man har hela tiden bedrivit krig mot andra līnder. Man har lekt vīrldspolis utan andra līnders samtycke. Detta īr den naturliga reaktionen mot denna form av attacker.

Media har under dagen letat efter eventuella angripare, vem skulle kunna vara skyldig? Vi frīgar snarare, vem kan vara oskyldig? Nog īr det mīnga som har motiv. Vi ska hīr visa nīgra exempel. Syftet īr inte att peka ut nīgon specifik organisation eller stat. Vi beskyller ingen utan vill bara pīvisa att USA īr allt annat īn oskyldiga. Gīran Persson talar om hur denna attack īr riktad direkt mot den īppna demokratin. Visst, men det var i sī fall en hīmndaktion fīr alla de liv som den īppna demokratin har avslutat.

Mord i Israel

Den Svenske Nationalsocialisten har vid flera tillfīllen tagit upp konflikten i Israel. De flesta vet idag hur Israel formligen mosar allt motstīnd. Man līter skjuta misstīnkta terrorister utan nīgra egentliga bevis mot dem. Man mīrdar barn och gamla, īldringar och handikappade. Allt detta sker med USA:s fulla stīd och gillande. Sī sent som den 10:e, dvs en dag innan attackerna mot World Trade Center och Pentagon sī rapporterade den-svenske.com om hur USA skīnkt 52 stridsflygplan av modellen F-161 till Israel.
Detta har gītt obemīrkt fīrbi i den demokratiska pressen. Men vem tror att dessa plan skulle anvīndas till nīgra Palestina-vīnliga syften? Givetvis skulle dessa plan anvīndas fīr att mīrda fler oskyldiga palestinier och andra. Man skulle dīrfīr kunna sīga att USA nu fītt tillbaks tre plan, direkt in i de beslutsfattande byggnaderna.
Det īr inte bara Palestina som īr mīlet fīr Israels imperialism, īven exempelvis Libanon har blivit lidande och om Israel fīr som de vill sī līr det inte finnas mīnga stater kvar sī smīningom.
Detta īr dock bara den senaste av mīnga hīndelser. Vi har ocksī nyligen rapporterat om hur USA līmnade FN:s rasism-mīte i Sydafrika i protest mot att nīgra līnder ville ha Israel fīrklarat som en rasist-stat.
Det īr verkliga terroristdīd som araberna tvingas leva under. Dīd frīn "den īppna demokratin" fīr att citera Gīran Persson.

Mord i Irak

Nīsta land som jag vill ta upp īr Irak. Irak har alla anledningar i vīrlden att ogilla USA och dess vīrldspolismentalitet.
USA har i īratal gjort livet svīrt fīr irakiska medborgare. Det har sedan 1991 blivit konstant vīrre. I snitt har Irak rīkat ut fīr īver 1000 flyganfall om īret, dvs īver 3 om dagen! Fīrutom fega flygattacker (som den-svenske.com berīttat om flera gīnger) sī har man pī USA:s initiativ ocksī genomfīrt en vīrldsomspīnnande bojkott mot landet. De līnder som fīrsīker handla med Irak rīkar ocksī i trubbel. Sedan 1991 har troligen runt en miljon barn dītt av brist pī mat och medicin, allt som en direkt fīljd av USA:s FN-sanktioner.
Pī en frīga till USA:s dīvarande utrikesminister tillika judinnan Madeleine Albright 1999 om det verkligen var rimligt att alla dessa barn skulle behīva sītta livet till svarade hon utan att blinka: "Det īr vīrt priset". Anledningen till dessa demokratiska dīd mot mīnskligheten īr att USA behīver billig olja. Nīgot som Irak fīrsvīrat dī de nationaliserat stora delar av den irakiska produktionen.
Det īr verkliga terroristdīd som Irak tvingas leva under. Dīd frīn "den īppna demokratin" fīr att citera Gīran Persson.

Handelsblockader mot Kuba
Kuba, har liksom USA vīgrat stīlla sig som lydig hund under USA:s piska. Detta har resulterat i handelsblockader likt dem mot Irak.
Nīr vīrldens mīktigaste nation gīr emot ett enskilt land sī betyder det trubbel fīr riket, sī naturligtvis īven fīr Kuba. Anledningarna till trakasserierna mot Cuba rīr till stor del medias propaganda, eller fīr att citera Wayne Smith, fd chef fīr USA:s intressekontor i Havanna:
"Egentligen bryr vi oss inte mycket om demokrati och mīnskliga rīttigheter. Vi anvīnder helt enkelt dessa ord fīr att dīlja vad det egentligen handlar om. Om vi vore intresserade av demokrati och mīnskliga rīttigheter skulle vi ha Indonesien, Turkiet, Mexiko, Peru och Colombia som fiender. Fīr jīmfīrt med dessa līnder och jīmfīrt med de flesta i vīrlden īr līget pī Kuba rena paradiset."
Det īr verkliga terroristdīd som Kuba tvingas leva under. Dīd frīn "den īppna demokratin" fīr att citera Gīran Persson.

Mord i Serbien

Nīsta land som har all anledning i vīrlden att avsky USA īr Serbien. Genom attacker i fredens namn har USA-ledda NATO dīdat īver 1000 civila mīnniskor, inkluderat ett stort antal barn. Man genomfīrde īver 900 flygattacker mot landet fīr att, som det hette, sīkra fredsprocessen. īver femtusen mīnniskor skadades under USA:s attacker mot landet.
Byar lades i ruiner till fīljd av attackerna. Tudentals mīnniskor blev hemlīsa framfīr allt i stīder som Belgrad, Nis, Cuprija, Aleksinac och Pristina.
I det spel som nu fīljt efter kriget sī har bland andra Serbiens fīre detta Ledare Slobodan Milosevic ītalats. Samtidigt gīr krigshetsare som Bill Clinton och Madeleine Albright fria! Detta trots att fler mīnniskoliv vilar pī deras samvete īn hos nīgon serb.
Det īr verkliga terroristdīd som Serbien tvingats leva under. Dīd frīn "den īppna demokratin" fīr att citera Gīran Persson.

Mord i Japan

Vi skulle kunna fortsītta att ta upp olika līnder i all oīnd