Publicerad: 2001-11-17

En frīga till svensken: īr Du dum?

Varje dag slīr du pī TV:n, lyssnar pī radion eller blīddrar igenom en tidning och varje gīng du gīr det sī slīs du i ansiktet av budskapet som slungas ut av sīvīl statliga, privata eller politiska medier.

Som svensk īr du inget vīrd! Du mīste anpassa dig efter alla invandrare som kommer hit fīr att īsīka skydd undan vīld och politiskt fīrtryckī som det sī fint heter. Det finns inget som īr svenskt och om det īndī finns det sī īr det bara negativa tendenser som kan definieras som svenska. Ett exempel īr pī detta īr den osvenska Diskrimineringsombudsmannen Margareta Wadstein som sagt: īUrsvenskt īr endast barbarietī.

Det īr bevisat genom otaliga opinionsundersīkningar att en majoritet av svenskarna īr starkt kritiska till den invandringspolitik som fīrs och īnskar att invandringen stoppas helt eller i vart fall begrīnsas kraftigt, men media lyssnar inte, politikerna lyssnar inte, i vart fall bryr de sig inte om den allmīnna meningen.

Samtliga partier īr vīldigt mīna om att alltid poīngtera hur viktig folkmeningen īr, i alla fall īr det vad man pīstīr. Trots det kīr de fullstīndigt īver det svenska folket i invandringsfrīgan: īInvandringen īr ingen frīga fīr det svenska folketī (Ulla Hoffman, v). Politiker som Hoffman menar alltsī att Du som svensk bara har rītt att tycka till i frīgor dīr Du delar hennes īsikter. Accepterar Du det?

Proffsinvandrare som Fonseca, Baksi och Pascalidou flīker ut sig i vīra medier dagligen och berīttar att invandrarnas situation īr dīlig, att det īr svenskarnas fel att invandrare īr īverrepresenterade i grov brottslighet, att svenskarna īr ohumana, stela, iskalla, otrevliga osv.

Detta matas du med varje dag och du accepterar det! Mīrker du inte att det īr en omfattande misshandel pī det svenska folket som pīgīr regisserad av īvīraī politiker och medier?

Vi ska anpassa oss, vi ska flytta pī oss, vi ska acceptera, vi ska vara fīrstīendeī Varfīr det? Vi betalar deras vistelse hīr, īr det dī rītt att vi ska līta dem trycka ner oss?

10 000-tals hemlīsa svenskar driver runt i vīra stīder, mīnniskor dīr pī sjukhus enbart pī grund av brist pī personal och īnda hjīlper vi dessa mīnniskor som aldrig visar ett tecken pī tacksamhet!

Det fīr vara ett slut pī deras īndlīsa sjīlvīmkan och Sverigefīrakt kan man tycka, men sī līnge Du fortsītter līta deras hat och gnīll mot det svenska folket stī obesvarat sī fīr du finna dig i att situationen fīrsīmras fīr varje dag.

Res dig upp ur TV-soffan, slī tillbaka! Visa att du inte accepterar att behandlas som luft! I annat fall har de svenskfientliga skribenterna rītt: Du īr dum! Du īr en fullstīndig idiot och kommande generationer av svenskar kommer att hata dig īnda fram tills den sista svensken faller ihop dīd. Utrotad.

Ska vi likt palestinierna tvingas līmna vīrt land pī grund av d