Publicerad: 2002-01-31

Domarna har fallit i Sentier-hīrvan

88 judar dīmda till fīngelse
I Frankrike har 88 judar dīmts till fīngelse fīr sin inblandning i den s.k. Sentier-affīren, dīr franska banker lurades pī īver 800 miljoner kronor. Sammanlagt var 124 personer, alla judar, misstīnkta och ītalade fīr sin inblandning i hīrvan.
De tidigare turerna sammanfattades vīl av den judiske journalisten Joseph Aaron i en artikel i Chicago Jewish News den 9:e mars 2001:
"124 franska judar har anklagats fīr att leda ett enormt pyramidsystem som lurat franska banker pī īver 80 miljoner dollar. Tolv av dessa judar flydde till Israel. Frankrike begīrde att de skulle skickas tillbaka, eftersom Israel har undertecknat ett internationellt utlīmningsavtal. Israel sa nej. Varfīr? Eftersom Frankrike inte fīljde samtliga tekniska riktlinjer dī de fyllde i utlīmningsbegīran.
Vilket ledde till att den franska īklagaren anmīrkte pī att Israel villigt har hīrbīrgerat rymlingar tidigare och att Israel, i sjīlva verket, īr pī en svartlista med 15 līnder som inte samarbetar i kriget mot pengatvītt. Vilket ledde till att en fransk TV-station gjorde ett program kallat īIsrael: En brottslings paradisī.
Naturligtvis kallade de flesta franska judarna det fīr antisemitism, fokuserande pī median, inte pī fakta
."

Pīgītt i decennier
De 124 judarna hīrstammade till stor utstrīckning frīn Tunisien och Marocko, men emigrerade frīn de forna kolonierna till Frankrike i bīrjan pī 60-talet. Sentier īr namnet pī ett klīddistrikt i Paris som "till stor del īgs av franska judar" (AFP 1999-07-16) dīr de nu dīmda var verksamma.
Sammanlagt 33 banker och fīrsīkringsbolag fīll offer fīr ett avancerat spekulationssystem dīr endast Sentier-judarna stod som vinnare.
Det finns indikationer som tyder pī att bedrīgeriet pīgītt i decennier, men att girigheten till slut sprīckte bubblan. I stort gick bedrīgeriet till som sī att judarna, de flesta īgare av en rad klīdaffīrer, gick i god fīr varandra vid banklīn. "Fīr att erhīlla banklīnet skrev en annan [affīrsinnehavare] under ett kontrakt dīr han gick med pī att kīpa en stor del av lagret under en viss tid. Men det visade sig att majoriteten av affīrerna som undertecknade dylika kontrakt inte hade nīgon avsikt att kīpa godset. Dī det blev dags att betala līnet, sī sīkte nīsta affīr ett līn frīn en annan bank och ett nytt kontrakt frīn en annan affīr". (JTA 2000-03-05)
Dī de nu dīmda bīrjade slappna av och helt enkelt inte betalade tillbaka līnen bīrjade hīrvan nystas upp, och den nu avklarade rīttegīngen kunde īga rum.
Dī det inte fanns nīgon rīttegīngssal stor nog fīr alla judarna och deras jurister tvingades rīttegīngens domare se till sī att det franska justitiepalatset byggdes om fīr īndamīlet. Straffen fīr de 88 judarna som dīmdes hamnade pī mellan 30 mīnaders och sju īrs fīngelse. Det strīngaste straffet tilldīmdes juden Chaim Weizman, men han līr aldrig behīva sitta av sin tid ty han var en av dem som hann smita ivīg till Israel. Med sig i bagaget till Israel hade Weizman 150 miljoner stulna franc.

Judarna līmnas inte ut
Israels ursīkter fīr att inte utlīmna de 12 judarna īr rent pekoralmīssiga.
Fīrst hette det att "de inte erhīllit nīgon officiell begīran fīr utlīmning" (JTA 2000-03-05), fīr att sedan nīr Frankrike upprepade sin begīran hīvda att "Frankrike īter misslyckats att skicka in fīrfrīgan efter att ha informerats om de tillbīrliga riktlinjerna" (JTA 2000-03-05). Tydligen lyckades Frankrike fīrst med att inte skicka in nīgon begīran fīr att sedan misslyckas med att īter skicka in den begīran de tidigare aldrig skickat in.
Ironiskt nog, eller talande nog om ni sī hellre vill, kīmpade Frankrike samtidigt med att fī den judiske mīngmiljonīren Arkadi Gaidamek utlīmnad frīn Israel. I vanlig ordning hīvdade Gaidamek sin oskuld och menade pī att han blev anklagad endast fīr att han īr "en jude och en ryss som lyckas i affīrer" (AFP 2000-12-29). Hade Gaidamek bara lagt till att det var i illegala affīrer han lyckats kanske situationen skulle fīrstīs bīttre.
Israels agerande vad gīller vīgran att utlīmna kriminella borde svīrta nationens rykte, men detta "bord