Publicerad: 2002-03-25

NSF hedrade mīngkulturens offer

Den 23:e mars 2002 samlades ett hundratal nationalister i Filipstad fīr att hedra Tommy Berg som mīrdades en vecka tidigare. Tommy Berg var pī vīg hem tillsammans med sin syster och en vīninna dī nīgon bīrjade kasta flaskor mot honom och hans vīninnor. Tommy accepterar inte detta utan frīgar hīgt vem som ligger bakom kastandet. Flera personer kommer dī ut frīn den flyktingfīrlīggning varifrīn flaskorna kastats. De har fīrsītt sig med knivar och angriper svenskarna. Tommy trīffas i magen och brīstet och faller till marken. Han avlider senare pī sjukhuset. īven kvinnorna angrips och minst en av dem knivhuggs.

Media fīrsīker līgga locket pī och uppmīrksammar mordet endast genom en kortare notis. Den lokala tidningen Vīrmlands Folkblad skriver nīgra artiklar men vīnder snart uppmīrksamheten īt annat hīll. Tidningen īr orolig fīr att mordet pī en landsman ska vīcka vrede och aggression hos svenskarna. Man īr rīdd att nīgon ska vilja hīmnas mot mīrdarna.
Polisen skickas ut fīr att patrullera dygnet runt och mot helgen fīrstīrks insatsen genom poliser frīn andra kommuner. īven Migrationsverket stīrker beredskapen genom att hyra in en bevakningsfirma.
Tommy Berg īr redan glīmd. Nu riktas resurserna fīr att tysta svenskarnas vrede. Tvī av angriparna greps efter dīdet men har slīppts pī fri fot, de har nu polisbeskydd. Den tredje gīrningsmannen flydde frīn platsen och īr fortfarande pī fri fot. Troligen har man lagt stīrre polisinsatser īt att skydda de frigivna flyktingarna samt att bevaka och registrera nationalister īn īt att leta rītt pī den mīrdare som idag befinner sig pī fri fot nīgonstans i landet.

Med denna bakgrund samlades alltsī ett hundratal svenska nationalister frīn Nationalsocialistisk front och nītverket kring tidningen info-14! fīr att hedra den mīrdade och visa att svenskarna inte līngre accepterar att trakasseras och mīrdas av frīmlingar. Fīr att slippa konfrontation med vīnsterelement sī hade fīrberedelserna skett i det tysta. Det īr inte sī att vi īr rīdda att mīta syndikalister och andra vīnsterextrema mīnniskor, orsaken īr helt enkelt att en minnesmanifestation fīr en mīrdad svensk mister mycket av sin vīrdighet ifall man samtidigt mīste flytta pī gapiga maskerade smīungar.

Naturligtvis var det omījligt att undvika att polisen skulle finnas pī plats. Mīnga av deltagarna hade meddelats via telefon och dessa īr ofta avlyssnade. Det fīrsta man sīg nīr man svīngde in mot Filipstad var dīrfīr en polishelikopter som kīrde fram och tillbaks īver centrum. Ju nīrmare man kom desto fler polisbilar sīg man. Vīl framme vid mītesplatsen stod mīngder av polisbilar, sīvīl mīlade som civila. Detta īr dock nīgot man har fītt vīnja sig vid eftersom staten tycks ha en outtīmlig kīlla av pengar nīr det gīller att fīrfīlja och registrera Sverigevīnner.

Nīr alla var samlade stīllde man upp sig tre och tre bakom NSF:s fanbīrare. Tanken var att tīget skulle gī fram till mordplatsen dīr ljus skulle tīndas. Ordningsmakten hade dock andra planer. En parkeringsplats fīr bussar, līngt borta frīn mordplatsen var deras alternativ. En livlig diskussion startade mellan polisbefīlet och de nationella. Efter en stunds diskussioner sī kom man fram till en līsning som gick ut pī att fyra representanter fick gī till mordplatsen medan de īvriga nationalisterna gick till parkeringsplatsen.

Efter ytterligare nīgra minuter sī bīrjade tīget rīra pī sig samtidigt som fyra representanter gick bort mot mordplatsen. Vīl framme vid platsen sī līg blommor och ljus pī marken till minne av Tommy Berg. Representanterna tīnde varsin marschall och hīll en tyst minut fīr att hedra offret.

Samtidigt sī gick aktivister frīn NSF runt i centrum och delade ut flygblad som