Publicerad: 2002-07-11

Raser, kravaller och "svensk" media

Ytterligare ett i raden av mycket talande exempel pī "svensk" medias vilja att fīrleda svenskarnas verklighetsuppfattning har om och om igen visats via televisionen idag. En amatīrvideofilm skall enligt den vinkling massmedia vill framfīra, visa hur vita poliser brutalt misshandlar en negroid yngling i den amerikanska staden Inglewood. Till synes sker det hela helt oprovocerat och media gīr sig heller ingen anstrīngning fīr att upplysa om att sī kanske inte īr fallet.
Det faktum att negern, 16-īrige Donovan Jackson, precis innan gītt till handgripligt angrepp mot poliserna rījer media givetvis inte. De tvī fīrsta sherifferna pī platsen behīvde fīrstīrkning i form av ytterligare fyra poliser efter att bemīts av slag frīn ynglingen. En av poliserna, Jeremy Morse, blir slagen blodig av negern dī han kom till platsen, och det īr sedan han som ses knuffa Jackson mot motorhuven pī en bil varefter han utdelar ett knytnīvsslag. Den uppmīrksamme kan till och med se pī videofilmen, vars kvalitī knappast īr god, hur konstapel Morse blīder frīn ett sīr i ansiktet.
Varfīr vīgrar massmedia, som vīl kīnner till dessa uppgifter, fīrmedla dem till det svenska folket? Varfīr vill de framstīlla hīndelsen som ett uttryck fīr oprovocerad "rasism", med hīnvisningar till fallet med Rodney King 1991?

Negerkravaller har inletts
Under dagen har vildsinta negrer runtom i USA sprungit omkring pī gatorna och skrikit; alltsī mer īn vanligt bīr tillīggas. I Inglewood gick ett demonstrationstīg med negrer runt och upprepade slagorden: "Ingen rīttvisa, ingen fred". Fīrstīelse fīr att en vit polis slīr tillbaka sedan han misshandlats av en kriminell neger varfīr han bīr fī upprīttelse fīr massmedias smutskastning īr knappast andemeningen i dessa ord. Istīllet īr det ett hot riktat mot det amerikanska samhīllet: "Dīm den vite eller sī startar vi negrer upplopp". Det ovannīmnda fallet med negern Rodney King 1991 ledde till raskravaller i Los Angeles dīr sammanlagt 54 mīnniskor dog, līngt fler misshandlades och vīrden fīr īver motsvarande 10 miljarder kronor
fīrstīrdes. īndī fortsītter massmedia īn idag att fokusera pī de vita poliserna och inte de negrer som begick 54 mord. īterigen en intressant vinkling. Var kanske raskravallerna befogade, liksom det var befogat dī de stackars AFA-anhīngarna fīrstīrde Gīteborgs innerstad fīr drygt ett īr sedan, efter att polisen upptrītt provocerande genom att upprītthīlla ordningen? Denna film, liksom filmen med King, īr vad som vid upprepade tillfīllen kommer att visas i TV-rutorna framīver, och inte de reaktioner negrerna uppvisade, och kanske kommer uppvisa, med massfīrstīrelse och massmord.

Media vīljer vad som ska fīrmedlas
Fīr att ytterligare understryka det selektiva i "svensk" massmedias agerande kan pīpekas ett nyhetsutskick frīn den officiella sydafrikanska nyhetsbyrīn Sapa-AFP igīr. Rubriken i sig talar sitt tydliga sprīk: "Nigeriansk polis dīdar 225 misstīnkta pī tre mīnader". Vad som framkommer, apropī polisvīld mot negroida fīrbrytare, īr att den nigerianska polisen i en kampanj mot rīnare i landet gītt minst sagt hīrt fram, och under den senaste tremīnadersperioden skjutit ihjīl 225 negrer och arresterat drygt 800. Var femte negroid brottsling har alltsī skjutits ihjīl av den negroida polisen.
Detta ser "svensk" media dock ingen anledning i att vidarebefordra dī det inte passar deras propagandasyften om "rasism". Alla īr tydligen inte alltid lika infīr massmedias skelande īg