Publicerad: 2002-09-03

Kimes familj "ersītts"

Domstolen i Seattle tilldīmde fīr tvī veckor sedan Kristopher Kimes familj 1,75 miljoner dollar som kompensation fīr sonens dīd. 21-īrige Kime mīrdades brutalt av negrer under Fettisdagsfestivalen i Seattle fīrra īret dī blodiga kravaller utbrīt dīr ett stort antal vita angreps av gīng bestīende av negrer och mestiser. Istīllet fīr att bevaka hīndelserna har massmedia lagt sina resurser pī att mīrklīgga vad som verkligen intrīffade.

Den 28:e februari 2001 īr en dag som i tidebīckerna kommer beskrivas som en av staden Seattles hittills blodigaste. 72 anmīlningar om misshandel kom in, ofta mycket brutala, ofta fīrknippade med rīn, och i Kristopher Kimes fall fīrknippat med dīd; mīnga unga kvinnor blev dessutom sexuellt antastade och i vissa fall vīldtagna. Offren var vita, gīrningsmīnnen av annan etnicitet.


En vit man angrips av negrer under kravallerna i Seattle

Just detta faktum ger ett gott exempel pī den rīdande journalistikens sanna natur, som istīllet fīr att bevaka vad som verkligen intrīffade valde att sprida en gravt fīrvrīngd bild pī det nationella planet. De lokala tidningarna kunde inte sprida en lika vinklad version dī det fanns alltfīr mīnga vittnen till det intrīffade, varfīr deras version ītminstone relativt sītt īr mer verklighetsanknuten. I de nationella medierna avfīrdades att ras var avgīrande fīr vīldsamheterna, och stadens polischef, Gil Kerlikowske, hīvdade infīr den samlade pressens TV-kameror att det inte fanns nīgonting som antydde pī rasligt motiverat vīld, vilket vi snart skall fī se var en ren līgn.
Seattleborna kīnde inte igen mediernas beskrivningar av det intrīffade och mīnga upprīrda, vita, klagade till de lokala medierna och stadsfullmīktige.
I ett uttryck fīr skam īver vad hans rasfrīnder gjort konstaterade den negroide journalisten Robert L. Jamieson Junior att "Seattle mīste lyfta pī den politiska korrekthetens slīja som tīcker dess īgon. Ras hade ingenting att gīra med vad som hīnde under utbrottet fettisdagen fīrra veckan. Jo, sīkert ī och det fīrekommer inga jordbīvningar i dessa trakter.
I motsatts till vad medborgar- och affīrsledare har hīvdat, sī hade ras nīgot att gīra med det intrīffade ī vad gīller sīvīl perception som verklighet ī i lika stor utstrīckning som klass, ungdom och alkoholmissbruk.


Kristopher Kime bīrs ivīg efter att ha mīrdats av negrer

Efter samtal med nīgra av offren meddelade en poliskīlla igīr att en del svarta angripare skrek rasrelaterade ord, sī som, īHej, dīr īr en annan vit, līt oss ge honom vad han tīlī." (Seattle Post-Intelligencer, 2001-03-06)
En annan som kīnde en mītta av skam, om īn uttryckta i lika inlindade ordalag som Jamiesons konstaterade Henry McGee, en 69-īrige negroid juridikprofessor vid universitetet i Seattle, att: "īJag sīg det pī TV och det var alarmerande ī denna typ av meningslīst vīld. Det var uppenbart att det var svarta som angrep vita. Jag sīg inga bilder av svarta som angrep svartaī, fortsatte McGee. īDet īr svīrt att sīga huruvida deras motiv hade med ras att gīra. Jag tror ītminstone att man kan sīga att utifall de svarta inte agerade i sjīlvfīrsvar ī och det verkar inte sī pī videobanden ī īr min gissning att det mycket vīl kan ha funnits en raslig dimension. Det kommer i vilket fall att anses vara rasligt [motiverat]`". (Seattle Times, 2001-03-10)

Den vidriga līgnen
De uppgifter som initialt anvīndes fīr att fīrvrīnga vad som intrīffat i Seattle var pīstīenden om att "av de fīrsta 20 personerna som greps under upploppsnatten, sī var 12 vita, 7 svarta och en asiat enligt fīngelsets journal. Polischefen Gil Kerlikowske sade strax efter upploppen att det inte fanns nīgra bevis som indikerade pī att nīgot brott var rasligt motiverat. Enligt honom var folk frīn alla bakgrunder inblandade". (Seattle Post-Intelligencer, 2001-03-16)
Detta var vad som sīndes ut av den nationella massmedian, men sedan valde man att hīlla tyst dī det uppkom uppgifter om att "Tre fjīrdedelar av de īver 100 personer som hittills identifierats som misstīnkta fīr brott som begicks under fettisdagsupploppet īr svarta, enligt kīllor inom Seattlepolisen. Enligt mīnga vittnen till misshandelsfallen vid Pioneer Square sī var de uppenbart fīrgade av rashat. Och vid minst tvī av Mardi Gras-incidenterna som īr under utredning har afroamerikanska angripare hīrts skrika rasliga glīpord mot de vita offren, enligt polisen.


En vit kvinna vīldtas av en skrattande och upprymd hord under pīgīende kravaller

Vid ytterligare ett tillfīlle hīrde en kvinna, som bevittnade misshandeln av tvī vita mīn begīngen av en grupp svarta, en av angriparna sīga īDet hīr īr vad ni enfaldiga vita fīrtjīnarī.
Polistjīnstemīn meddelar att de inte aktivt utreder nīgra hatbrott, men de insisterar inte līngre pī att det inte finns nīgra bevis fīr underliggande rasism eller en skenbar allmīn fīrekomst av vīld begīngna av svarta mot vita.
" (Seattle Post-Intelligencer, 2001-03-16)
Polischefen Kerlikowske ljīg inte bara om existensen av rasliga motiv, utan han anvīnde sig īven av ett vīlbeprīvat knep ofta nyttjat av massmedia fīr att fī antalet vita gīrningsmīn bli tolv till antalet, nīmligen genom att beskriva de mestiser, latinamerikaner, som var inblandade som īvitaī. Exempelvis "Vid midnatt under fettisdagens gatufest blev Brian Conrad, en 23-īrig luftkonditioneringsreparatīr vid fīretaget Renton, brutalt angripen av en grupp pī fem latinamerikanska mīn. Conrad, som fick sin kīke krossad, har nu titanplattor och skruvar permanent fīsta i sin skalle. Hans kīke kommer fīrb