Publicerad: 2002-12-05

Vīr storhet blev vīrt fall

Som mīnga mīrkt sī har den-svenske.com varit otillgīnglig fīr er līsare under nīgra dagar. Mīnga har spekulerat i vad det kan bero pī. Tidigare har bland annat Karlskrona kommun och det socialdemokratiska partiet varit mycket engagerade i att stoppa NSF:s sidor vilket ocksī lyckats ett flertal gīnger. Orsaken īr dock denna gīng en helt annan: Vīr egen storhet. Den senaste mīnaden har den-svenske.com slagit besīksrekord vilket vilket resulterat i att vi "vuxit ur" vīr server. Pī grund av att vīr bandbreddsleverantīr haft en inaktuell e-postadress till oss sī fick vi inget meddelande om att vi behīvde uppgradera vīrt utrymme.

Detta fick till fīljd att sidan līg nere nīgra dagar vilket givetvis īr tragiskt men dī det beror pī sīdana lyckliga omstīndigheter som att sidan blir allt populīrare sī har vi īndī svīrt att kīnna nīgon stīrre sorg īver dessa dagars frīnvaro i cyberrymden. Att sidan blir allt populīrare tyder pī ett folkligt uppvaknande vilket pī sikt kommer resultera i att det svenska folket īter reser sig och slīr tillbaks mot fīrtryck och vanstyre. den-svenske.coms syfte har allt sedan starten varit att snabbt och effektivt men framfīr allt gratis nī ut med viktiga nyheter som de īvriga medierna fīrtiger eller fīrvrider till oigenkīnnlighet. Vīrt fria medie īr unikt i Sverige. Vīra skribenter īgnar stor energi och mīda īt att leta fram information som "svenska" tidningar, TV-kanaler och internetsidor tystar. Detta kan rīra allt frīn smī lokala hīndelser i Sverige till viktiga globala hīndelser som pīverkar vīr vardag men inte anses intressanta att fīrmedla fīr de etablerade medierna.

Att vi vīxer medfīr dock ocksī stīrre utgifter. Nīr vi nu fīrbīttrat sidans kapacitet sī kommer vi fīrhoppningsvis slippa se sidan stīngd framīver, men fīrbīttringen har ocksī medfīrt nīstan dubbelt sī hīga utgifter mot tidigare. Vīr uppgift īr att fīrse er līsare med intressant och bildande information. Det ser vi som vīr plikt som vi pī inga villkor kommer svika. Jag hoppas dock att du som regelbundet līser pī denna sida kan visa din tacksamhet genom att bestīlla dina nationella produkter frīn NSF-Butiken eller sīkra sidans fortsatta expansion genom ett bidrag till Nationalsocialistisk front. Om du vill sī kan du "īronmīrka" pengarna fīr just den-svenske.com. Skriv i sī fall bara vad du īnskar att pengarna ska anvīndas till pī talongen. Oavsett om vi erhīller bidrag eller inte sī kommer vi som sagt aldrig svika vīr plikt men vi kan kanske inte expandera i īnskad takt. Dīrfīr hoppas vi pī offervilliga svenskar som liksom vi vill se sanningens budskap spridas īver vīrt land.

Sjīlvklart īnskar vi ocksī andra former av bidrag. Vi īr pī stīndig jakt efter skribenter, fotografer, tecknare, īversīttare eller andra som pī olika sītt kan hjīlpa till att fīrbīttra den-svenske.com och som delar vīra ambitioner att nī ut till folket. De nīrmaste dagarna kommer en del nya artiklar dyka upp pī sidan. Dessutom laddar vi naturligtvis infīr īrets Salemmarsch dīr den-svenske.com kommer finnas fīr att dokumentera hīndelserna samt visa vīr respekt fīr den mīrdade Daniel Wretstrīm. Efter nyīr sī planeras mīngder av nya torgmīten liksom andra aktiviteter fīr att knyta fler svenskar till vīr verksamhet. Vi kommer synas pī gatorna, i skolor, pī arbetsplatser. Vīra flygblad och affischer ska leda svenskar in pī den-svenske.com dīr de kan līsa vidare och līra sig mer om det samhīlle vi lever i och hur det kan fīr