Publicerad: 2003-01-21

Jude kommer styra Holland īven officiellt?

Pī onsdag hīlls det val i Holland och mycket tyder pī att hollīndarna dīrefter kommer styras av en judisk premiīrminister, Job Cohen. Den 55-īrige Cohen blev i sīndags utsedd till premiīrministerkandidat fīr Arbetarpartiet, som enligt de senaste gallupundersīkningarna īr landets stīrsta parti. Arbetarpartiet spīs erhīlla 42 av landets 150 parlamentsplatser, men ītfīljs tītt av Kristdemokraterna som tros erhīlla 40 platser. Enligt den hollīndska konstitutionen īr det dock det stīrsta partiet i landets som har fīrtur vid regeringsbildning.

Under dagens Rapportsīndningar 19:30 ljīg den judiske reportern Henrik Samuelsson dī han pīstod att Arbetarpartiet (socialdemokraterna) leds av hollīndaren Valter Bos, men sī īr som sagt sedan sīndagen inte fallet.
Cohen īr fīr nīrvarande Amsterdams borgmīstare sedan tvī īr tillbaka, men har sedan tidigare erfarenhet īven av regeringsarbete. Cohen, som tidigare praktiserade som jurist, var under 1990-talet verksam som bitrīdande justitieminister och hann dī med att sītta sin dekadenta prīgel pī ett redan urartat Holland. Som huvudansvarig fīr invandrarfrīgor formgav han exempelvis den nuvarande immigrationslagen som gjort Cohen kīnd som extremt invandrarvīnlig ī eller med andra ord fientligt instīlld mot hollīndare ī en lag vars destruktiva konsekvenser trots mediapropagandan banade vīg fīr bīgen Pim Fortuyns framgīngar infīr valet fīr nio mīnader sedan, innan denne mīrdades av en typisk vīnsteranhīngare.
Cohen har emellertid gjort sig īn mer īkīnd fīr sin pro-homosexualitet. Vīl och vida kīnt īr att det var i det liberala Holland som det fīrsta bīgbrīllopet hīlls. Den som beivrade och formgav lagen som tillīt homosexuella giftermīl var juden Cohen, som dīrtill deltog i den ban- och sedebrytande ceremonin dīr han vigde dels ett bīgpar, dels ett lesbiskt par.

Frīn att styra en stad dīr horor sīljer sig īppet, trots att prostitution īr illegalt i Holland, dīr narkotikan flīdar fritt och varifrīn den judiskdominerade globala ecstasyhandeln organiseras, kan Cohen som fīrsta jude ta steget fullt ut och officiellt styra Holland. De judiska influenserna i Holland īr emellertid redan enorma. Ett exempel avslījades i november fīrra īret dī det visade sig att den hollīndska sīkerhetstjīnsten, AIVD, avlyssnas av den israeliska sīkerhetstjīnsten. Den utrustning AIVD anvīnde fīr sina egna avlyssningar hade kīptes in av det israeliska fīretaget Verint. Utrustningen behīvde emellertid stīndigt underhīll, och dī all vīsentlig datorutrustning endast kunde pīverkas via ett grīnssnitt som utformats pī hebreiska, sī dīk judiska anstīllda vid Verint upp jīmt och stīndigt fīr att utfīra "kontroller" av utrustningen. Agenter inom AIVD lyckades till slut avslīja hur de kontrollerande judarna manipulerade och kopierade allt material, men man avslījade īven att toppolitiker inom regeringen i hemlighet slutit avtal med Israel och givit sitt tillstīnd till Israels avlyssning av den egna sīkerhetspolisen i utbyte mot kraftigt sīnkta priser pī avlyssningsutrustningen. Allt avlyssningsmaterial sparades pī MO-disketter och kunde endast avkodas ifrīn hebreiska terminaler, samtidigt som Verint stīndigt kunde nī allt material via ett vanligt modem dī tr