Publicerad: 2003-03-14

Mīngsidig aggression mot Irak!

Den svenska regeringen har nu beslutat utvisa tvī diplomater pī den irakiska ambassaden i Stockholm. En av diplomaterna īr Qassim H.J.Al-Zuhairi, Charge dīAffaires pī ambassaden, som NSF vid flera tillfīllen haft kontakt med.

Officiellt anges īflyktingspionageī vara anledningen till utvisningen, men det īr naturligtvis nīgot vi omedelbart kan avfīrda som līgn! Kom ihīg att sanningen īr det fīrsta offret i ett krig och krig īr just det Irak varit utsatt fīr de senaste tolv īren; Gulfkriget inleddes 1991 och Irak har allt sedan dess varit fīremīl fīr bombningar i stīrre eller mindre omfattning. En ny stīrre bombningskampanj med efterfīljande markinvasion skulle bara innebīra en ny upptrappning av det krig som startades av George Bush den īldre och som sedan togs īver, och fortsattes, av Bill Clinton resp. George Bush den yngre.

Vi fīrsīkte idag fī kontakt med Qassim Al-Zuhairi, men han visade sig vara oantrīffbar nīr vi ringde. Det kan dock īndī nīmnas att vi alltid blivit mycket vīnligt bemītta pī den irakiska ambassaden och helt klart īr att Qassim har viktigare saker fīr sig īn att īgna sin tid īt flyktingspionage. Varje vettig mīnniska borde dessutom stīlla sig frīgan vad den irakiska ambassaden skulle ha fīr anledning till att īspioneraī pī desertīrer och kriminella irakier i Sverige?

Utvisningen av tvī irakiska diplomater frīn Sverige i en tid som denna, nīr Irak vilken dag som helst riskerar att totalfīrintas av vīrldens enda supermakt, īr naturligtvis ett sītt fīr Gīran Persson att underkasta sig USA īven om Sverige officiellt krīver ett godkīnnande frīn FN innan det accepterar kriget. Utvisningen bidrar till att svartmīla den irakiska regeringen och ger Gīran Persson mījlighet att, efter ett framgīngsrikt anfallskrig frīn USA, fīrsvara det amerikanska agerandet med motivering att Irak brīt mot de mīskliga rīttigheterna osv osv.

Det īr en skam att det svenska folket līter sig representeras av sī fega politiker som Gīran Persson och Anna Lindh vilka aldrig tar stīllning fullt ut, utan hela tiden vacklar fram och tillbaka varthelst vinden blīser, men alltid pī ett eller annat sītt, likt en piskad hund, kryper fīr sina herrar i Washington.

Om flyktingspionage verkligen hade varit orsaken till utvisningen hade det, med tanke pī vīrldssituationen och den akuta krigsrisken, varit bīttre att vīnta med den tills allt lugnat ned sig fīr att inte i onīdan kasta mer brīnsle pī elden. MEN nu īr det ju sī att kontrollbegīret īver oljan, Israels expansionslusta samt de inflytelserika kristna fundamentalisterna i USA īr de verkliga orsakerna till kriget och det gīr ju inte att sīga īppet, dīrfīr koncentrerar sig Iraks fiender i allt stīrre utstrīckning pī de pīstīdda brotten mot de mīnskliga rīttigheterna fīr att motivera ett anfallskrig. Ursprunglig