Publicerad: 2003-03-23

Nationalsocialist medverkade i īHannahī

Sī som mīnga uppmīrksammat, sīndes mīndagen den 17 mars det avsnitt av TV3: s debattprogram īHannahī, i vilket Legion Wasa representerades av undertecknad. Dī mīngder av e-post och telefonsamtal emottagits i īrendet, vill jag ta tillfīllet i akt att officiellt redogīra svaren pī de frīgor som uppkommit, samt fīrmedla mina tankar kring medverkandet.

Titan Television, som ansvarar fīr programmet, uppgav vid den fīrsta kontakten med Legion Wasa, att man īnskade gīra ett avsnitt om organisationens planer att resa ned till Irak fīr att deltaga i hjīlparbetet under det fīrmodade kriget. Vi accepterade erbjudandet, dock īndrade Titan Television planerna och gick frīn det tidigare pīstīdda syftet, till att vilja behandla frīgor kring den nationalsocialistiska ideologin. Jag inbjīds dīrmed att debattera kring nationalsocialism samt feministmotstīnd, vilka īr de tvī īmnen som ligger mig allra varmast om hjīrtat. Detta var tydligen en tīckmantel, dī vi vid ankomsten kunde konstatera att det var den vīl uttjatade invandrarfrīgan som skulle behandlas, med proffstyckare som Meral Tasbas (tidigare kīnd frīn TV3: s dokusīpa īBarenī, numera rikskīnd fīr de mest patetiska uttalanden), Thabo frīn debattprogrammet īSvart eller vittī, judinnan Ann-Britt Grīnewald, fīre detta syndikalisten Gustaf Fridolin (numera riksdagsledamot fīr Miljīpartiet) samt Tobias Weikel, pīstīdd īavhoppad nazistī, numera aktiv inom Exit.

Infīr inspelningen uppmanades samtliga att noggrant och īrligt besvara de frīgor som stīlldes, samt att inte dra sig fīr att avbryta motdebattīrer. Hur detta skulle gī ihop framgick ej, dock īr det att finna som direkt ogenomfīrbart, dī man inte bīde kan līta nīgon tala till punkt och dessutom avbryta dem. Līsningen pī frīgan presenterades under inspelningens gīng, dī mījligheten att framlīgga utfīrliga argument tillfīll motdebattīrerna, samtidigt som jag sjīlv samt nationaldemokraternas partiorganisatīr Tor Paulsson var de som skulle avbrytas.

Om TV3: s oseriīsa programsatsning skall klassas som debatt īr vīrt att ifrīgasītta. Precis sī som tittarna uppmīrksammade, tillīts Meral Tasbas framfīra svenskens pizzafīrtīring som ett godtyckligt argument fīr acceptans av invandring, samt Thabo att utan programledarens ingripande uttala direkt sexistiska pīhopp. Detta īr givetvis ingen debatt, det īr enbart ett fullkomligt sjīlvfīrlījligande av dessa tvī individer. Personligen berīrs jag fīga av dylika pīhopp, men den dubbelmoral som helt och hīllet genomsyrar TV-kanalen īr hīgst beklaglig.

Vīrt att nīmna īr īven de sekvenser som TV3 valt att gīmma fīr sina tittare. Vid ett tillfīlle pīvisades det faktum att Gustaf Fridolin inte bara deltog i AFA: s jippo i Salem, utan tidigare varit aktiv i ovanstīende organisation. Detta fick en annars vīldigt morsk Fridolin att vackla en aning, men blev lugnad dī han lovades redigering av debatten. Sanningen skulle givetvis kunna sītta stopp fīr herr Fridolins karriīr bland demokraterna. Det finns īven uppgifter om att programledaren Hannah Widell blev sī stīlld av de argument som framfīrdes, att hon līmnade inspelningsstudion grītandes.

īven proffsīverlevaren Emerich Roth, samt en av exterministernas kvinnliga fīrelīsare, gavs utrymme att framfīra sina tankar. Den kvinnliga exterministen hīvdade att ingen nīgonsin ifrīgasatt hennes fīrelīsningar, dock kunde hon i programmet ej framlīgga nīgra som helst bevis kring den mytomspunna īslutgiltiga līsningenī. Detta tīl tala fīr sig sjīlvt, vidare kommentarer torde endast vara īverflīdiga. Utan bevis fīr sina pīstīenden stod īven Ann-Britt Grīnewald, som ville hīvda att nīgra mīnskliga raser ej stod att finna. Fīr īvrigt verkade fru Grīnewald endast finnas som utfyllnad, dī hon efter detta inte framfīrde nī