Publicerad: 2003-03-27

NSF pī mīte med DNSB

Līrdagen den 22/3 var NSF ī Varberg inbjudna till vīra danska kamrater i DNSB fīr att deltaga pī ett mindre mīte och dessutom stīrka kontakterna īver landsgrīnserna.

Nīr vi anlīnde till DNSB-huset i Greve hade ett trettiotal personer gemytligt samlats kring ett vīldukat kaffebord. Kamratligt smīprat och ideologiska tankar vīxlades medan vi blev allt fler. Ganska snart blev det dags fīr att hīra det utannonserade fīredraget av Brad Forbes frīn den amerikanska organisationen White Revolution.

Jonni Hansen hīlsade oss vīlkomna till kvīllens evenemang. Han bīrjade med att informera om det nationalsocialistiska līget i Danmark i allmīnhet och under detta īret i synnerhet, samt talade han om de gīngna mīnadernas aktiviteter bīde pī riks- och lokalplanet. Jonni rapporterade īven om att det snart skulle finnas tryckmījligheter fīr partiets tidning igen dī bidrag hade kommit in fīr att kīpa den utrustning som krīvs.

Medan Jonni talade fīrekom det en och annan munter kommentar nīr han berīttade om vissa lokala incidenter med de sī ofta nīrvarande multikulturella AFA:iterna.

Slutligen vīlkomnade han talaren Brad Forbes som rest hela vīgen frīn USA fīr att besīka danska nationalsocialister.

Forbes bīrjade med att īnska ett stort och givande utbyte mellan USA:s nationalsocialister och de skandinaviska līndernas. Sedan informerade han om den fruktansvīrda situationen fīr den vita rasen i de amerikanska storstīderna. Han relaterade īven till dagsfīrska incidenter och fortsatte med att ingīende berītta om det pīgīende raskriget som utspelar sig dygnet runt i samtliga amerikanska stīder.

Han redogjorde fīr aktuella hīndelser dīr vita ungdomar blivit mīrdade av fīrgade och gīng efter gīng sī har fīrīvarna undsluppit straff eftersom brott mot vita mīnniskor inte dīms efter samma straffskala som fīr fīrgade offer. Han berīttade vidare om att det i den amerikanska lagstiftningen av idag finns en brottsrubricering som kallas "hatecrime". Det innebīr att nīr rasistiska motiv kan misstīnkas sī ska det dīmda straffet bli dubbelt sī hīrt. Denna paragraf īberopas lika ofta som vad vi hīr i Skandinavien īr vana vid med īvīrtī HMF (hets mot folkgrupp). Givetvis behīver det inte sīgas att denna paragraf endast anvīnds īt ett hīll.

Forbes ansīg att skandinaverna fortfarande īr lyckligt lottade eftersom utvecklingen (īnnu!) inte nītt samma fruktansvīrda omfattning som i t.ex. New York, Los Angeles, Philadelphia etc. Den enorma invandring som bīde legalt och illegalt fīrekommer av framfīr allt mexikaner har skapat enorma problem som fortfarande eskalerar.

Forbes berīttade att i stadsdelen Bronx kan en vit man rīkna med att bli mīrdad inom 30 sekunder om han līmnar bilen!

Han hīll upp ett varnande finger fīr att vi inom nīgot decennium har ett fullt utblommat raskrig īven hīr, fīr vart han īn sīg sī fanns det en liknande tickande bomb i antalet frīmlingar som bara blir fler och fler. Han drog paralleller med USA pī 70- och 80-talen och nutidens Norden och ansīg Nordens invīnare lyckligt ovetande om vad som komma skall.