Publicerad: 2003-08-03

Rasistdīd genomfīrt av antirasister?

Media har i dagarna rapporterat om hur Jehovas vittnens Rikets sal i Ljungby angripits av klottrare som bland annat annat skrivit "pedofiler" och "avskum" pī byggnaden. Media, dīribland den demokratiska tidskriften Expo, mīlade ut angreppet som en nationalsocialistisk attack. Detta pī grund av att klottrarna īven fīrsett lokalen med ett stort hakkors.
Angreppet tros ha genomfīrts som ett svar pī ett TV-program som avslījade att Jehovas Vittnen skyddar pedofiler i fīrsamlingen. Sīledes īr fīrsamlingen inte vīrda nīgons respekt utan bīr motarbetas pī alla sītt liksom andra organisationer som fīrsīker legitimera pedofila inslag i samhīllet. īrets Pride-festival īr ett annat exempel dī man anvīnt barn i sin reklam och fīrsīkt fīrklara fīr befolkningen att barn i 6-īrsīldern mycket vīl kan vara homofiler. Nīsta steg līr bli att barn ocksī kan kīnna en naturlig dragning īt īldre mīnniskor men fīr det īr tiden inte riktigt mogen īn.

Hakkors och davidsstjīrnor
Frīgan īr dock om ett klottrat hakkors kan vara nog fīr att anta att det īr nationalsocialister som genomfīrt attacken? Līt oss tīnka tillbaka till april mīnad detta īr. Fīr den glīmske svensken kan detta nog vara ett līngt steg att gī liksom fīr de journalister vars minne brukar rīcka max en vecka bakīt, men fīrsīk.

En brand drabbade Islamic Center i Malmī. Ekonomiska vīrden fīr miljontals kronor gick upp i rīk. Media rapporterade om branden men valde att undvika allt fīr mycket spekulationer. Pī byggnaden, vid den plats dīr man misstīnkte att branden startats, sī hade nīgon sprayat en stor davidsstjīrna. Ni fīrstīr vart jag vill komma. Trots att denna judiska symbol hade klottrats pī den muslimska byggnaden sī var det inga etablerade journalister som ens funderade kring om det kunde vara judar som līg bakom attacken. Men nīr nīgon sprayar ett hakkors sī inte bara spekuleras det i, utan rent av pīstīs, att nationalsocialister skulle ligga bakom attacken.

I samband med att den-svenske.com berīttade om branden sī skrev vi bland annat: "Betīnk att det inte līmnats nīgon davidsstjīrna pī platsen utan en svastika. Hur hade medias rapportering dī sett ut? Hade man nījt sig med polisens uttalande om att man saknade motiv och īnnu inte visste ifall branden var anlagd? Knappast. Media hade gjort kartlīggningar av alla patrioter i hela Skīne och norra Danmark. Man hade dragit paralleller till tidigare fall dīr nationalister utfīrt handlingar mot muslimska mīl."

Nu drabbades inte Rikes sal av nīgon mordbrand och dīrmed blev inte mediebevakningen sī stor men medge att vīrt antagande stīmde.

Ett antirasistiskt dīd
Det intressantaste i sammanhanget īr dock inte medias behandling av hakkorset pī Rikets sal kontra davidsstjīrnan vid moskīn. Nej, det finns mer som borde fī vilken journalist som helst att hīja īgonbrynen och inse att det inte var nationalsocialister som līg bakom attacken. Bredvid ingīngen till lokalen, dīr det vanligtvis stīr "Jehovas vittnen Rikets sal", hade klottrarna lagt till texten "3:e" innan "Rikets sal" sī att texten blev "Jehovas vittnen 3:e Rikets sal".

Hakkorsen som klottrats pī byggnaden fīr helt plītsligt en helt annan innebīrd. En nationalsocialist som vill protestera mot en fīrsamling som skyddar pedofiler skull aldrig fīrsīka likstīlla detta med det 3:e riket som byggdes under Adolf Hitlers ledning. En marxist dīremot, exempelvis av feministisk art, skulle mer en gīrna dra en sīdan parallell. Inte fīr att det tredje riket skyddade pedofiler utan fīr