Publicerad: 2003-08-19

Rudolf Hess hedrades

Līrdagen den 16:e augusti samlades runt 4000 nationalister i den lilla bayerska staden Wunsiedel i Tyskland, fīr att marschera till fredskīmpen och martyren Rudolf Hess īra. Delegationer frīn hela Europa hade tagit sig till staden dīr Rudolf Hess ligger begravd och sjīlvklart sī var īven Nationalsocialistisk front, representerat av 35 man, pī plats fīr att hedra hans minne.

Polisen och antifa
Den tysk/sionistiska polismakten hade gett order till sitt manskap om att gīra vistelsen i Wunsiedel sī obekvīm som mījligt. Polisen letade frenetiskt genom varje fordon efter fanor, propaganda och klīder som kunde beslagtas fīr hets mot folkgrupp. De registrerade och kroppsvisiterade alla deltagare i sina fīrsīk att gīra de nationella kīmparna illa till mods och i desperata fīrsīk att finna anledning till att gripa nīgon och dīrmed tillfredstīlla en folkfientlig media, nīgot som de inte lyckades med. Mīnga poliser gav ett intryck av att de tyckte att insatsen var īverdriven dī de nationella skītte sig klanderfritt.

Nīr den svenska delegationen anlīnde sī fick vi beskīda vīnsterextremisternas och kommunens tafatta fīrsīk att ge sken av en falsk folklig instīllning dīr majoriteten av stadens invīnare vurmar fīr mīngkultur och liberalism. Pī flera gator i Wunsiedel sī hade dessa nationalhatare klottrat anti-nationella budskap och hīngt upp banderoller med texter som "Nazister fīrsvinn" och "Inga nazister pī vīra gator". Dīrutīver hade īven stadens gator infīr den aktuella dagen bytt namn och tillfīlliga gatuskyltar med namn som Anne Frank-strasse, Nelson Mandela-strasse m.fl. hade ersatt de ordinarie.
Det skenbara budskapet visade dock inte vara fīrankrat hos befolkningen, dī gatorna var fyllda med nyfikna Wunsiedelbor som stod och tittade pī nīr busslast efter busslast med nationella rullade in i staden.

Omrīdet
Vīl inne i staden sī slussades vi in pī det stora omrīde dīr marschen senare under dagen skulle utgī ifrīn. Strax efter ankomsten till mītesomrīdet delgas nīrvarande deltagare de ordningsfīreskrifter som myndigheterna upprīttat dagen till īra. Dessa innebar bl.a. att alla fornnordiska runor och sifferkombinationer som med viss fantasi kunde tolkas som rasistiska, var otillītna. Dessutom var fanor, vars stīnger īversteg en līngd pī 2 meter och en tjocklek pī 2 cm fīrbjudna att brukas.

Pī omrīdet hade en scen upprīttats dīr tal hīlls av arrangīrerna och frīn representanter av flera Europeiska līnder, mellan talen sī spelade trubadurer till deltagarnas belītenhet. En av trubadurerna var sīngaren i det populīra brittiska bandet Nemesis. Arrangīrerna hade īven upprīttat matbespisning till de hungriga deltagarnas glīdje samt fīrsīljning av klīder och musik.

Marschen
Nīr vīl alla hade