Publicerad: 2003-09-08

NSF hīll torgmīten i īrebro och Kumla

Līrdagen den 6/9 genomfīrde Nationalsocialistisk front (NSF) tvī torgmīten som en del i partiets pīgīende kampanj mot EMU. Fīrra helgen hīlls torgmīte i Kinna och denna helgen skulle de lokala aktivisterna visa pī partiets stīndpunkt i bīde īrebro och Kumla.

Ett 30-tal aktivister hade kallats till torgmītena och efter att dessa hade samlats sī bar det av in till centrala īrebro. Hīr stīllde samtliga upp ordnat och disciplinerat och en kortare marsch genomfīrdes upp till platsen dīr talet skulle hīllas.

Med ett strīlande vīder sī verkade det som om varenda īrebroare tagit sin in till staden och mīngder av mīnniskor samlades fīr att lyssna till NSF:s aktivister.

NSF pī marsch

Marschen gick upp fīrbi stadens Engelbrektstaty och aktivisterna stīllde upp vid kyrkan mitt emot denna och īven mitt mot de kampanjstugor som placerats ut fīr den demokratiska debatten om EMU.

Nīr de uniformerade deltagarna stīllt upp med talare i mitten, sedan fanbīrare pī varje sida och med en banderoll med texten īNej till EMUī framfīr bīrjade de icke-uniformerade deltagarna genast dela ut material till alla īrebroare som samlades.

Daniel Hīglund, frīn partiets riksledning, bīrjade tala och inledde med att understryka vikten av kampen mot demokratin och att Nationalsocialistisk fronthīll torgmītedenna dag fīr att visa att det finns ett alternativ till fīrfallet.

Han fortsatte sedan sitt angrepp mot demokratin och visade pī nīgra av de mīnga exempel alla kan se som resultat av demokratins vanstyre, och vilket samhīlle och folk som demokratin fostrar.

Efter detta kom han in pī frīgan om EMU:

- Idag ser vi īven hur debatten fīrs om huruvida vi skall sīlja ut det sista av vīr sjīlvstīndighet som nation till EU. Detta genom att gī med i EMU. Den ena līgnaktiga politikern efter den andra uttalar sig om positiva aspekter med att fīrlora vīr egna valuta. Det diskuteras om huruvida det kan skapas fler eller fīrre arbeten, om rīntan kanske kan gī upp eller ner nīgra procentenheter och andra detaljer som i det līnga loppet īr av underordnad betydelse.

Genom att gī med i EMU sīljer vi ut det sista av vīr suverīnitet och līter vīra demokratiska politiker fī ytterligare nīgot att līmna īver ansvaret till nīr det gīller den negativa utveckling som sker. Vi har nog med korrupta politiker i den egna regeringen som gīr bort sig gīng pī gīng men fortfarande sitter kvar i densamma, vi behīver inte fler av den sorten och vi behīver i synnerhet inte flytta mer makt utomlands. Dīrfīr svenskar, līt er inte luras igen - rīsta nej till EMU!

Avslutningsvis uppmanade han īterigen de svenskar som samlats att vakna upp och inse att ingen demokrati eller demokratiskt parti nīgonsin kan rīdda Sverige dī det īr inte de demokratiska partierna som har den stīrsta skulden till fīrfallet utan demokratin som statsskick.


Under talets gīng samlades fler och fler personer och som berīknat tappade en av de demokratiska yttrandefrihetshatarna fattningen och fīrsīkte stīra mītet. Denna feminiserade man talades dock snabbt tillrītta av NSF:s sīkerhetsansvariga och efter det var han mycket passiv.

Efter talets slut applīderade mīnga av de svensk