Publicerad: 2003-10-04

Paul Wolfowitz - īrets man

Den israeliska tidningen Jerusalem Post har detta īr valt att utse den judiske vice fīrsvarsministern Paul Wolfowitz till īrets man fīr sitt inflytande īver den amerikanska utrikespolitiken vilket ledde till kriget mot Irak. Vi publicerar nedan den inlindade motiveringen fīr tidningens beslut som trots allt understryker det faktum att judar som agerat fīr judiska motiv līg bakom kriget. Dī īmnet tas upp avfīrdas det i regel som antisemitism, vilket īr ett avfīrdande som tilltalar de antiintellektuella dī hīnsyn till fakta īsidosītts till fīrmīn fīr ett intetsīgande emotivt betingat ord. Samtidigt diskuterar den judiska och israeliska massmedian hur inflytelserika de īr i den amerikanska administrationen och hur mycket nytta de har av detta inflytande, men dī andra pīpekar samma sak fīljer de sedvanliga tiraderna av glīpord.

Faktum īr hursomhelst att judar ideologiskt līg bakom kriget mot Irak, ett krig som ansīgs gynna judiska intressen, men som inte līg i amerikanskt intresse. Att kriget mot Irak skulle bero pī rīdslan fīr Saddam Husseins vapen faller pī att det dels inte līg i Saddams intresse att angripa USA eller andra europeiska nationer, men eventuellt Israel, dels att det inte fanns nīgra skīl att tro att Saddam var i besittning av vapen med vilka han kunde angripa USA eller nīgon europeisk nation. Nīgra massfīrstīrelsevapen har som bekant īnnu inte pītrīffats, och flera rapporter har bevisligen fīrfalskats och andra tros ha fīrfalskats eller īverdrivits fīr att anvīnda detta argument. I sig sjīlvt hīller argumentet nīmligen inte. Att kriget enbart skulle handla om amerikansk profithunger īr īven det uppenbarligen inkorrekt. Tvīrtom fīrlorar USA enorma summor pengar pī det utdragna och kostsamma kriget. Vissa amerikanska fīretag mī tjīna ansenliga summor, men i stort fīrlorar det amerikanska folket. Det kanske allra viktigaste īr dock att bortsett frīn allt detta sī var det i grund och botten, i allt vīsentligt, judar som lade den ideologiska grunden fīr kriget och som propagerade fīr det; judar med en stark judisk identifikation utan anknytning till oljeindustrin.

Paul Wolfowitz var en av dem, och dīrfīr īr han īrets man enligt Jerusalem Post:

Tveklīst: Detta var Paul Wolfowitz īr. Den 15 september 2001 vid ett mīte pī Camp David rīdde han president George W. Bush att strunta i Kabul och rikta in USA:s vapen mot Bagdad. I mars 2003 fick han sin īnskan igenom. Samtidigt blev Wolfowitz den mest inflytelserike vice fīrsvarsministern nīgonsin i USA ī kan du ens nīmna nīgon som tidigare innehaft den posten? Och han īr med pī slutlistan īver dem som kan eftertrīda Colin Powell som utrikesminister.

Inte fīr att enbart detta kvalificerar Wolfowitz som Jerusalem Posts īrets Man. Kriget i Irak hade flera upphovsmīn: Donald Rumsfeld, Dick Cheney, Tony Blair, George Bush. Wolfowitz kan ha varit en tidig och hīgljudd fīresprīkare, men han hurrade frīn andra raden.

Vad som īr odiskutabelt īr att Wolfowitz īr den huvudsaklige fīrfattaren av den fīrebyggande doktrinen, vilken utformade kriget i Irak och som, nīr det kommer till kritan, kommer underbygga USA:s aktioner mot andra skurkstater.

Detta īr mer anmīrkningsvīrt īn vad du fīrst kan tro. Efter 11 september uppfattade mīnga intuitivt att det var meningslīst att hindra eller avskrīcka en fiende fīr vilken sjīlvmord var ett acceptabelt val. Skillnaden med Wolfowitz var att han talat om detta ītminstone sedan 1992.

Skillnaden med Wolfowitz īr īven att hans hīkaktiga bījelse fīr fīrsvar (the Economist kallade honom en gīng fīr administrationens "flygīdla") kombineras med en anmīrkningsvīrd optimism kring framtidsutsikterna fīr demokrati i Mellanīstern. Dī president Bush sīger att "USA kommer inte tillīta vīrldens mest farliga regimer hota oss med vīrlden mest destruktiva vapen" ī sī īr det Wolfowitz som talar. Nīr presidenten efterfrīgar "en ny arabisk koncession som kīmpar fīr interna reformer, stīrre politisk delaktighet, ekonomisk īppenhet och frihandel" ī sī īr īven det Wolfowitz som talar.

Men det kanske frīmsta tecknet pī Wolfowitz inflytande īr att Colin Powell alltmer entusiastiskt talar om ett Irak "pī vīg mot demokratiskt sjīlvstyre". Detta kommer ifrīn mannen som efter det fīrsta Gulfkriget hīnfullt sa: "Var īr Iraks Thomas Jefferson"?

I vīra īron līter det som om den plītsliga betoningen pī en demokratisering i Mellanīstern īr "transformerande" fīr att anvīnda Pentagons jargong. Israel har vīntat līnge pī en administration som fīrstīr att det frīmsta problemet i Mellanīstern inte īr den ouppklarade statusen fīr vīra grīnser. Det īr de arabiska regimernas ouppklarade natur ī och den krigslystenhet, fanatism och fīrbittring de ger upphov till. Israel har īven vīntat līnge pī en administration som fīrstīr att de