Publicerad: 2003-12-05

Sverigedemokraternas verklighetssyn īr fīrkastlig

En gīng i tiden fanns det skīl att se nīgonting positivt i partiet Sverigedemokraterna (SD), men denna tid kīnns allt mer svunnen. Allt hedervīrt har sīlts ut fīr ett erkīnnande av etablissemanget, och det krīvs inga 30 silvermynt utan man sīljer sig gratis fīr att en dag fī respekteras lika hīgt av massmedia som stjīrnan i en dokusīpa.

En av de frīmsta taktiker SD begagnar sig av fīr att erhīlla sitt erkīnnande īr fīrdīmande av nationalsocialism, "rasism", samt "antisemitism". Givetvis motiveras aldrig nīgra fīrdīmanden, ty liksom fīr massmedierna saknas bīde kunskap och argument. Senast ut i raden av dessa sverigedemokrater īr Erik Hellsborn som i dagens Hallands Nyheter skriver en artikel rubricerad "Nazisternas mīnniskosyn īr fīrkastlig", dīr han fīrsīker fī med de sedavanliga Politiskt Korrekta flosklerna fīr att visa att han minsann hīnger med i modet. Detta īr som sagt endast en i raden av dylika insīndare frīn SD, men det kan vara pī tiden att giva svar pī nonsenstal.

Herr Hellsborn sīger att: "Den nationalsocialistiska ideologin hīvdar att mīnniskor kan delas in i raser, och att dessa raser skulle ha olika vīrde och existensberīttigande. Denna mīnniskosyn īr fīrkastlig och delas inte pī nīgot sītt av sd".

Nej, den nationalsocialistiska ideologin hīvdar inte enbart att mīnniskor kan delas in i raser, utan det īr ett biologiskt faktum som nationalsocialister givetvis inte fīrnekar. Dī exempelvis Carl von Linnīs storslagna arbete gick ut pī att konstatera detta faktum och dī han indelade mīnniskoarten i raser, sī har han enligt herr Hellborn tydligen en "mīnniskosyn [som] īr fīrkastlig". Istīllet fīr att som herr Hellborn grundlīst bespotta en av de frīmsta personligheterna i den svenska historien, vilket han indirekt ju faktiskt gīr, sī glīds NSF īt, och respekterar, den insats Linnī gjort fīr biologin och den djupare fīrstīelsen fīr Naturen. Linnī "uppfann" inte de olika raserna, vilket kan vara vīrt att pīpeka fīr eventuella marxistiska līsare, utan gav endast namn īt befintliga biologiska variationer.

Vad gīller pīstīendet att "raser skulle ha olika vīrde", sī īr detta mystiska och odefinierade vīrde nīgot som marxister och liberaler gīrna hīver ur sig, men det īr inte nīgonting som nationalsocialismen grundar sig pī. Vi ser att det finns ett vīrde i att bevara vīr egen ras vid liv och att upprītthīlla ett territorium dīr vīr ras har mījligheten att avgīra sitt eget īde och formgiva sin egen kultur. Detta implicerar emellertid inte att vi dīrfīr vill "fīrinta" eller fīrslava andra raser, utan vi anser det tvīrtom īnskvīrt att īven andra raser fīr avgīra sitt īde inom sitt eget territorium. SD, dīremot, visar allt tydligare att oavsett hur de fīrhīller sig till detta mīrkliga "vīrde", sī anser de inte den vita rasen eller svenskarna vara vīrda tillrīckligt mycket fīr att hīllas vid liv i framtiden.

Vad gīller pīstīendet att "raser skulle ha olika [...] existensberīttigande", sī īr detta fullstīndigt felaktigt. Varpī grundar herr Hellborn detta pīstīende? Som nationalsocialister vīrnar vi Naturen och hennes lagar, varfīr vi īven inser att allt levande har precis samma existensberīttigande. Detta existenberīttigande formulerades av Herbert Spencer som "de bīst anpassades īverlevnad", och gīller oavsett hur juden Arthur Koestler eller andra semantiskt fīrsīkt fīrvrida principen. Uttryckt pī ett annat sītt sī īr vad som īverlever Naturens prīvningar īven berīttigat att existera. Om den vita rasen fīljer i SD:s destruktiva spīr kommer det visa sig att vi inte hade nīgot existensberīttigande.

Vad perversa hjīrnor, liksom dem flera inom SD:s ledning innehaver, inte inser īr att ras inte īr nīgon īsiktsfrīga eller nīgon demokratisk frīga. Det gīr inte att rīsta om huruvida det finns nīgra raser eller inte, de existerar īndī. Nationalsocialister hīvdas ofta vurma fīr en blodmystik, men de verkliga blodmystikerna īr rasfīrnekarna dī det minst sagt mīste anses myst