Publicerad: 2004-03-21

Svenskfientlig trio agerar fīr att stīnga nationella postboxar

Efter att ha saknats i medias rampljus ett tag sī īr det nu dags fīr den svenskfientliga trion Mikael Wiehe, Bjīrn Fries och Lennart Eriksson att īterigen trīda fram och krīva demokratiska ītgīrder mot den nationella kampen. Dessa tre personer īr īkīnda fīr sitt intensiva hat mot nationalismen, nīgot som hjīlpt dem i deras karriīr efter att den sk "svenska" median gīng pī gīng lyft fram dem som "goda svenskar".

Lennart Eriksson, Karlskronas kommunjurist, gjorde sig senast kīnd fīr att han lyckades stīnga NSF:s post- och bankgirokonton, detta utan nīgon som helst grund men efter att han skrivit ett brev till ansvariga pī Nordea, som efter statens privatiseringshysteri īger postgirot, och efter att saken hejats pī i media sī valde Nordea att gī pī demokratins linje och stīnga av den enda oppositionen. "Nordea īr ju ett fīretag med hīga etiska normer. Vi vill gīrna ha kunder som bekīnner sig till demokratiska spelregler", motiverade Ann-Leena Mikiver frīn Nordea beslutet med nīr hon talade med media strax efter att beslut tagits.

Bjīrn FriesInnan detta har Lennart i maskopi med Bjīrn Fries, fīre detta kommunalrīd i Karlskrona och numera regeringens narkotikageneral, arbetat aktivt med att stoppa NSF pī internet. Vid detta arbete valde Eriksson att frīmst agera i bakgrunden och Bjīrn Fries var den som īppet tog pī sig ansvaret fīr att fīrsīka tysta NSF pī internet. Ett flertal gīnger lyckades de stoppa NSF:s internetsidor och efter att fīretaget Flashback vīgrat att stīnga av NSF lyckades de stoppa Flashbacks server, nīgot som resulterade i att tusentals internetsidor stoppades.

Bjīrn Fries har ett līngt register av agerande mot nationella genom att han bland annat, genom sitt arbete som kommunpolitiker, agerat fīr att patrioter ska bli av med arbeten, utbildningar och bostīder, nīgot som lyckats i flera fall. Vīrt att pīpeka nīr det gīller dessa herrar īr att de bedrivit sitt privata korstīg gentemot NSF pī betald arbetstid i Karlskrona kommun och lagt sina ordinarie arbetsuppgifter sīsom "folkvalda" īt sidan fīr att kunna bekīmpa nationalismen. Detta har vīllat stor irritation hos mīnga invīnare, frīmst i Karlskrona, men har tyvīrr inte lett till nīgot ītal fīr tjīnstefel.

Mikael Wieheīr som bekant en medioker musiker som sedan līnge īr kīnd fīr sitt irrationella arbete mot allt som nationalism heter.

Lennart Eriksson har flera gīnger tidigare fīrsīkt stīnga NSF:s postbox genom att angripa Posten och pīstī att de i det nīrmaste īr en del av NSF:s verksamhet om de inte kastar ut NSF som kunder, enbart pī grund av att NSF īr en opposition till dagens dekadenta styre. Trots sina fīrsīk har han inte lyckats och kanske īr det just dīrfīr han nu fīrsīker ytterligare en gīng med uppbackning av Fries och Wiehe.

I ett īppet brev till Posten krīver de att nationella organisationer vīgras tillītelse att ha postboxar, denna gīng har de dock inte nījt sig med att nīmna NSF utan fīr att fī bort blickarna frīn partiet nīmner de īven uppenbart icke-existerande svenska grupper sīsom VAM och Ku Klux Klan. īven fīretag som sysslar med att sīlja politiskt inkorrekt