Publicerad: 2004-04-21

Och Irakkriget fortsītter...

Situationen i Irak tycks nu hela tiden fīrvīrras fīr den amerikanska krigsmakten. Inte nog med att de haft problem med motstīndskīmpar i bland annat Falluja vīster om Bagdad i drygt ett īrs tid, nu har de īven utkīmpat strider med shiamuslimer i de sīdra delarna av landet. Dīdssiffran fīr de amerikanska soldaterna īverstiger nu 700, vilket īr en īkning med ca 140 pī bara en mīnad och det innebīr att motstīndsrīrelsen orsakat stīrre skada fīr USA īn den reguljīra irakiska armīn fīrmīdde gīra under samma tidsperiod fīrra īret.

Vad gīller den sunnimuslimska motstīndsrīrelsen finns det nu uppgifter som sīger att den īr īislamistiskī snarare īn nationalistisk eller Saddamtrogen. Den brittiske journalisten Robert Fisk som befinner sig pī plats i Irak har rapporterat att av de motstīndskīmpar som gripits och nu sitter fīngslade īr ca 80% islamister, 16% nationalister och endast drygt 3% fīre detta Baathpartister lojala mot den tidigare presidenten. Den amerikanska militīren har ju hela tiden hīvdat att de som gjort motstīnd mot ockupationen īr ībakītstrīvande kvarlevor av Saddamdiktaturenī, men det tycks nu alltsī ha varit en ren propagandalīgn i syfte att dīlja sitt eget misslyckande i landet. Mīhīnda trodde verkligen Paul Bremer & Co pī sin egen līgn vilket i sī fall skulle kunna fīrklara en del av de misstag de har gjort i Irak och som resulterat i att en allt stīrre del av befolkningen nu aktivt bekīmpar ockupationen.

Spanien, Honduras och Dominikanska republiken tar nu hem sina trupper frīn Irak och fler līnder uppges īvervīga egna tillbakadraganden. Det hīr īr mycket illavarslande nyheter fīr USA. Om striderna i Irak fortsītter eller rent av eskalerar samtidigt som vissa līnder tar hem sina trupper frīn landet innebīr det att USA mīste ersītta dem med egna soldater, men problemet īr att nīgra sīdana knappt finns att tillgī. Fī inser hur lite USA verkligen har att komma med nīr det gīller ta tag i situationen pī marken. Visst kan USA bomba sīnder vilket annat land som helst, men de har inte hur mīnga soldater som helst tillgīngliga att ockupera hela līnder. Fler amerikanska soldater i Irak betyder fīrre amerikanska soldater nīgon annanstans, exempelvis Sydkorea, dīr USA har ansett det viktigt att ha omfattande truppnīrvaro och dīrfīr sīkerligen inte vill se nīgon fīrsvagning. Delar av Irak īr nu i hīnderna pī motstīndsrīrelsen och frīgan īr vad som hīnder efter den 30 juni dī makten i landet officiellt ska līmnas īver till irakierna sjīlva?

Fīr īvrigt kan pīpekas att de fyra īcivilaī amerikaner som dīdades och hīngdes upp pī en bro i Falluja fīr en tid sedan arbetade fīr en sīkerhetsfirma pī uppdrag av den amerikanska ockupationsmakten och dīrmed utgjorde legitima mīl fīr motstīndsrīrelsen. Olika sīkerhetsfirmor utgīr faktiskt tillsammans den tredje stīrsta ockupationsstyrkan i Irak efter den amerikanska och den brittiska. Sīkerhetsfirmorna tillhandahīller i praktiken legosoldater som slīss pī den amerikanska sidan i Irakkriget, men som just legosoldater ītnj