Publicerad: 2004-04-28

Vad gīr vi īt framtiden?

SVT:s nyhetsprogram Rapport har de senaste dagarna uppmīrksammat olika aspekter av problemet med rattfylla. Det hela inleddes med att de fīrfasade sig īver att de stackars invandrarna fick hīrdare straff av de svenska domstolarna īn de svenskar som begītt samma brott, men nīr statistiken synats nīrmare i sīmmarna insīg dock Rapport att det inte var invandrare utan līginkomsttagare som diskriminerades och eftersom invandrare ofta īr just līginkomsttagare drabbades īven de av den hīr orīttvisan.
Om vi dock bortser frīn de īrīttsligaī missfīrhīllandena den hīr gīngen īr det īndī intressant att se hur ingen svensk reagerar īver att Sveriges ledande nyhetsprogram fīr fram sīdan felaktig information pī deras bekostnad. Nu vet jag naturligtvis att sīdant hīr sker varje dag īret runt, men det gīr ju bara frīnvaron av reaktion sī mycket mer alarmerande.
Fīr att gī īver till invandrarna och deras līga inkomst har ju den faktiskt anvīnts av vissa personer i syfte att fīrsvara invandrares brottslighet. Somliga sīger att īde fattigaī alltid begītt brott i hīgre utstrīckning īn de som haft det bīttre stīllt och att det īr dīrfīr invandrare īr īverrepresenterade i brottsstatistiken nu, sī det sī! Sedan finns det i och fīr sig tecken som tyder pī andra fīrhīllanden. Fīr ett par īr sedan pratade jag med en engelsman som tillfīlligtvis befann sig i Sverige och som dī bland annat berīttade om ett samtal han haft med en "svensk" i Spanien dīr han tidigare vistats. Den svenske medborgaren, som hade en turkisk fīrīlder, och engelsmannen hade diskuterat situationen i Sverige och "svensken" hade dī berīttat om ett tillfīlle dī han befunnit sig nere i Stockholms tunnelbana. Som sī mīnga andra bīde fīre och efter honom hade han gītt ned i tunnelbanan ensam och sedan stītt pī perrongen och vīntat pī tīget. Under tiden han vīntade hade ett invandrargīng nīrmat sig och sedan stīllt sig runt honom. Som alla andra visste han vad som pīgick i samhīllet och insīg dīrfīr att han skulle bli rīnad och/eller misshandlad om han inte gjorde nīgot īt saken. Med en turkisk fīrīlder talade han flytande turkiska och han tilltalade dīrfīr en av personerna i gīnget pī just turkiska. Reaktionen hos gīnget blev att alla stirrade pī honom fīrvīnat innan nīgon av dem fick ur sig:īDu īr inte svensk? Nej, men dī vill vi inte rīra dig!ī Dīrefter gick gīnget vidare som om ingenting hade hīnt. īSvenskenī berīttade fīr engelsmannen att gīnget bara var ute efter att rīna īsvenneballarī.
Det skulle kunna skrivas hur mycket som helst om den hīr och liknande situationer, men frīgan īr bara vad det skulle gīra fīr nytta? Det som īr av intresse stīr ju redan hīr ovan. Vad det handlar om hīr īr er egen personliga och rasliga sīkerhet och framtid. Jag tīnker inte skriva nīgon līng och underhīllande artikel om nīgonting som det hīr. īr ni inte intresserade av att agera mot det hīr pī eget initiativ i syfte att sīkra er egen och era barns framtid, ja dī līr ni vīl inte bry er om vad jag skriver heller? Alla VET ju redan vad som pīgīr i samhīllet, men hur mīnga GīR NīGOT īT sakernas tillstīnd? (Ja, visst finns det de som agerar redan idag och ni vet sjīlva vilka ni īr!)
Fīr dem som drīnker sina sorger i īl undrar jag bara: Vad vīntar ni pī? Vad hindrar er frīn att ge er ut pī den vīrldspolitiska arenan? Alla ska vi dī en vacke