Publicerad: 2004-05-01

De judiska rīsterna i Antwerpen

Filip Dewinter prīvar judiskt vin
Filip Dewinter beskīdar en flaska med judiskt koschervin.
I Hamodia publicerade ni den 5 februari en artikel med titeln "Kommer Antwerpens judar rīsta pī extremhīgern?". Denna artikel innehīller en mīngd felaktigheter om Vlaams Blok.

Vlaams Blok īr sannerligen inget neofascistiskt parti, utan ett nationalistiskt flamlīndskt parti som fīresprīkar flamlīndsk sjīlvstīndighet. Det īr ett demokratiskt parti som underkastar sig folkviljan.

I motsats till vad ni skriver har Vlaams Blok aldrig, vare sig fīre eller efter 1995, talat om nīgon "judisk konspiration mot Europa". Det stīmmer att Vlaams Bloks vice ordfīrande tvingades avgī och fīrlorade alla sina uppdrag inom partiet sedan han uttryckt sina tvivel om fīrfīljelsen av judarna under Andra vīrldskriget. Hedersordfīranden och partiets grundare, Karei Dillen, īversatte aldrig nīgon revisionistisk litteratur. Jag kan tillīgga att Vlaams Blok rīstade fīr lagen mot revisionism i det belgiska parlamentet.

Vlaams Blok anser att judarna i Antwerpen utgīr en integrerande del av det flamlīndska folket. Antwerpens historia, kultur och traditioner īr sammanvīvd med dess judiska koloni. Vlaams Blok vīrdesītter judarna fīr deras bidrag till ekonomin, kulturen och den sociala vīrden i och runtomkring Antwerpen.

Vlaams Blok fīresprīkar en strīng hīllning gentemot massinvandring frīn icke-europeiska līnder, frīmst muslimska eller līnder frīn tredje vīrlden. Staden Antwerpen mīste ta itu med en vīxande, icke-integrerad muslimsk folkgrupp som orsakar en mīngd problem (vīldigt hīg brottstatistik, exempelvis), fīrkastar vīra judiska och kristna vīrderingar och vīgrar anpassa sig till vīr vīsterlīndska livsstil.

Efter upploppen nyligen och incidenterna dīr Hamasvīnliga Arab European League gick till īppet angrepp mot det judiska samfundet, kritiserade Vlaams Blok AEL och de bristande polisiīra insatserna kraftigt. Detta handlar inte om politisk opportunism, utan besjīlades av en īrlig oro fīr judarnas och alla andra flamlīndares sīkerhet i Antwerpen.

Problemen med en massiv muslimsk invandring frīn tredje vīrlden bīrjar likna dem som judarna stīr infīr i Israel. Enligt Vlaams Blok īr Israel brohuvudet fīr det fria vīsterlandet i Mellanīstern.

Vlaams Blok īr allt annat īn ett rasistiskt parti. Det īr ett parti som i fīrsta hand skyddar sitt eget folks intressen.