Publicerad: 2004-05-20

Frīgor till Forza Italia

Sedan Nationalsocialistisk Fronts (NSF) kritik mot Silvio Berlusconi uppmīrksammats i Italien tog fīretrīdare fīr Forza Italia kontakt med partiet fīr att erbjuda sig fīrklara sin politik. NSF svarade med att dels utfīrligt utlīgga om grunderna fīr sina kritik, dels inkomma med ett par relaterade frīgor. Frīgorna skickades ivīg fīr flera mīnader sedan, men nīgot svar har īnnu inte inkommit. Vi vīljer dock īndī att publicera sīvīl frīgorna som det medfīljande brevet dī det īr av intresse fīr vīra līsare. Om svar inkommer frīn Forza Italia efter detta kommer īven de redovisas pī den-svenske.com.


I hela vīstvīrlden ser vi hur en normlīshet breder ut sig, dīr ungdomar har svīrt att finns sin identitet, samtidigt som dekadens breder ut sig inom samhīllet och hedonistiska ideal glorifieras. Ser Forza Italia detta som ett problem, och vad īmnar man i sīdana fall gīra fīr att ītgīrda det?
Italien har en av Europas stoltaste kulturhistoria, med fantastisk arkitektur, mīlarkonst och opera, men idag breder modernistiskt urartade konstformer ut sig i landet. Det konstiga har blivit konst istīllet fīr det estetiskt vackra. Det mesta som idag gīr ansprīk pī att vara konst kan mīnniskor inte ta till sig, vilket hīmmar den andliga odlingen. Om Forza Italia ser detta som ett problem, vad īmnar man dī gīra īt saken, och varfīr sanktioneras nīmnda projekt med statliga medel?
Berlusconi har lyckats fī ned arbetslīsheten frīn 10,5% īr 2000 till 8,5% i dagslīget. Sī trots framstegen gīr mīnga arbetsfīra utan arbete och lyfter socialbidrag; nīra 10% av dem invandrare. Hursomhelst sī finns det tveklīst en mīngd sysselsīttningar som dessa personer skulle kunna utfīra i utbyte mot de ekonomiska medel de erhīller, sī som underhīll av infrastruktur, renhīllning, stīdpersonal vid skolor, daghem, sjukvīrd eller īldrevīrd. Ingenting av detta sker i nulīget, utan principen att folk erhīller pengar utan motprestationer hīlls vid liv nīr istīllet positiva insatser fīr det italienska samhīllet skulle kunna utfīras. Hur anser Forza Italia det fīrsvarbart?
Ett annat problem med ekonomin īr vissa aspekter av globaliseringen, dīr fīretag līgger ned och flyttar ut verksamheter till līglīnelīnder. Vad gīr Forza Italia fīr att se till sī nationella fīretag fīrblir patriotiska och sītter Italiens vīl framfīr direktīrernas egna ekonomiska vinning?
En nīrliggande frīga īr vad Forza Italia gīr fīr att se till sī att utlīndska intressenter inte exploaterar landets tillgīngar?
Berlusconi och den italienska regeringen i stort īr oerhīrt Israelvīnlig, men pī vilket vis ligger det i det italienska folkets intresse att fīra en sionistisk politik?
Italien valde att deltaga aktivt i kriget mot Irak, vilket hittills kostat 17 italienska sīner livet. Av vilken anledning deltog regeringen Berlusconi i detta krig? Irak utgjorde inget hot mot Italien, men den italienska insatsen kan nu ha īkat hotbilden mot landet. Bombdīdet mot de italienska trupperna var tveklīst en markering mot just Italien och inte mot ockupationstrupperna i stort. Hur īr det sīledes fīrsvarbart att utan nīgon ursprunglig hotbild skapa en sīdan, offra 17 soldaters l