Publicerad: 2004-08-08

Nationalsocialistisk front 10 īr!

Fīr exakt tio īr sedan togs beslutet att starta den rīrelse som fīrst kom att bli Sveriges stīrsta nationalsocialistiska organisation och som sedan kīmpats till att bli landets utan tvekan mest aktiva och absolut stīrsta nationalsocialistiska parti.

I en tid dī de rikstīckande alternativ som precis lagt ner och det fanns en stor mīngd lokala organisationer och rīrelser som līg i planeringsstadiet togs beslutet att starta upp Nationalsocialistisk front i Karlskrona. Tanken var fīrst att skapa ett fullgott alternativ fīr den lokala kampen men dī organisationen snabbt visade framfītterna och īven ett mycket gott resultat blev allt fler personer utanfīr staden intresserade av den nya kamporganisationen NSF.

Beslut togs dī om att tillīta NSF att vīxa och gī framīt inte bara lokalt utan i hela Sverige och flera nya grupper startades upp i nīrheten av Karlskrona.

Vid denna tidpunkt togs īven beslutet att inte tillīta partiet vīxa fīr snabbt utan varje ny avdelning skulle granskas hīrt fīr att undvika den splittring som fīrekom i stort sett alla andra rikstīckande alternativ. Partiets representanter gick redan frīn bīrjan ut offentligt och talade om att nationalsocialismen skall rīdda Sverige, nīgot som idag kan te sig som en sjīlvklarhet men pī den tiden nīgot som var ytterst ovanligt bland de nationella fīretrīdarna, och detta ledde till ytterligare respekt och fīrtroende fīr den begynnande frihetskampen bland svenska nationalister som kom att sluta sig till partiet i allt hīgre grad. 1996 sattes stort fokus pī NSF efter den av media mycket uppmīrksammade demonstrationen till Rudolf Hess īra i Trollhīttan dīr partiet hīll tal och visade prov pī mycket god ordning och disciplin. Detta medfīrde till att allt fler personer bīrjade bli intresserade av organisationen.

Detta var en tid dī hela den nationella rīrelsen hade stora problem med personer utan direkt politisk anknytning dīr dessa personer snarare hade anknytning till dekadenta subkulturer. Detta var ett problem som hela den nationella rīrelsen brottades med och fīr att tydligt markera att NSF var ett politiskt alternativ bīrjade stora politiska middagar att arrangeras dīr endast de seriīst politiskt intresserade personerna var vīlkomna. Att hīrt driva linjen om att kampen skall fīras politiskt och inte pī nīgot annat sītt medfīrde att NSF stadigt vīxte och snabbt blev representerade pī en mīngd orter runt hela landet. Nīmnas kan īven att partiet under hela sin framvīxt stītt utanfīr alla de konflikter som annars kantat rīrelsen, detta har varit en av anledningarna till att NSF stadigt vīxt samtidigt som vīra medlemmar fītt se den ena nationella organisationen efter den andra līgga ner samtidigt som NSF stītt kvar. Parollen īEn kamp īen segerī īr i hīgsta grad aktiv inom partiet dī splittringar inom den nationella frihetskampen inte kan tolereras, enade skall vi befria Sverige!

Den 20 april 1999 deklarerades beslutet att ombilda den tidigare organisationen till ett politiskt parti. Detta fīr att fī ytterligare fokus pī det viktiga i kampen inom NSF och fīr att visa att tagandet av makten inte bara īr ord utan att Nationalsocialistisk front īr det alternativ som skall ta īver den politiska arenan īver hela Sverige. Kampen skall fīras pī alla fronter, gator och torg och dī det svaga demokra