Publicerad: 2004-08-29

Fīredrag med Ahmed Rami i Gīteborg

Sīndagen den 29 augusti besīkte den stīndigt aktuella marockanske mediemannen och fīrfattaren Ahmed Rami Gīteborg fīr att hīlla fīredrag. Fīredraget som arrangerades av Nordiska Fīrlaget drog drygt 50 besīkare och fīljdes av en frīgestund.

Jonas de Geer inledde fīredraget fīr att fīrklara vikten av att fīrstī betydelsen av den judiska makt som finns i Sverige och vīrlden, en makt som han menade īr mycket starkare īn sī vīl Romarriket som den katolska kyrkan under sina glansdagar. Han menade vidare att den europeiska kulturen sedan krigssluten 1945 stīllts upp och ned nīr alla vīrden som tidigare efterstrīvts nu fīrkastas av kulturetablissemanget.

Ahmed Rami inledde med att slī fast att den som fīrstītt judefrīgan har fīrstītt allting medan den som inte fīrstītt den ingenting fīrstītt av vīrt samhīlle. Han menade vidare att kampen mot sionism och judisk maffia mīste fīras internationellt eftersom sionismen arbetar sī. Dock bīr man agera lokalt eftersom det īr dīr man har mījlighet att pīverka. - Om antisionisterna i Irak skulle lyckas med sitt motstīnd och tvinga bort sionisterna sī skulle det pī sikt ge framgīngar īven i Sverige, menade han.

Det budskap som Ahmed Rami var i Gīteborg fīr att framfīra, och som han i īratal fīrt fram genom sina bīcker och radioprogram, var att det svenska folket ska fī samma rīttigheter som judarna. Han anser att det īr varje svensks plikt att arbeta fīr ett svenskt Sverige utan att behīva bespottas av etablissemanget: ī Judarna fīr ju tala om ett judiskt Israel och de har īndī inte samma historiska rītt som svenskarna har till Sverige, fastslog han.

Han berīttade ocksī om orsaken till att han befinner sig i Sverige. Med vapen i hand hade han och nīgra kamrater fīrsīkt stīrta den dīvarande filosemitiska kungen i Marocko. Detta misslyckades och hans kamrater avrīttades, sjīlv lyckades han fly till Sverige och togs hīr emot med īppna armar. Efter fīrfrīgan frīn socialdemokraterna gick han med i SSU och trīffade bland andra Olof Palme och Anna Lind vilka hyllade honom fīr hans fīrsīk att mīrda kungen. Nīr han startade Radio Islam och bīrjade kritisera den judiska makten och ifrīgasītta īfīrintelsenī sī blev han dock utfryst frīn den socialdemokratiska gemenskapen och snarare dess stīrsta hatobjekt. Det borde vara uppseendevīckande att man hyllar en person som fīrsīkt mīrda en kung men med ord sjīlva fīrsīker mīrda nīgon som kritiskt granskar sionismen! Sjīlv tycker Rami inte att det īr sī konstigt: - Varje nation har sina tabun. Hemma i Marocko fick man kritisera allt utom kungen, eftersom han hade makten. Hīr i Sverige fīr man kritisera alla ideologier, partier och personer, utom judarna.

Pī en frīga frīn den-svenske.com om maktbalansen i Marocko berīttade Rami att landet īr oerhīrt korrumperat. Sīvīl fīrra kungen som nuvarande har judiska rīdgivare och har uppfostrats av judiska līrare. Ministrarna som oftast īr marockaner īr utan makt. Trots att de bara īr 1500-2000 stycken sī dominerar de alla maktposter kring kungen, en kung som fīrutom sin homosexualitet lider av dyslexi och fīr alla sina beslut tagna och tal skrivna av judiska spīkskrivare.

Ahmed Rami friades i juni frīn misstankar om att sprida hets mot folkgrupp frīn Radio Islams hemsida sedan man misslyckats med att bevisa att han līg bakom hemsidan. Detta har fītt judar och sionister frīn hela vīrlden att rikta kritik mot Sverige. I Bonnierīgda Dagens Nyheter beklagade sig exempelvis Susanne Pagold den 23 augusti īver att īklagaren lagt ner fīrundersīkningen. Argt beklagar hon att Radio Islam publicerat namn pī judar och filosemiter men drar sig inte fīr att hīnga ut īklagarens namn inte mindre īn tre gīnger och antyder att hon skyddar radio Islam genom att inte vīcka ītal: īFast egentligen īr det diskrimineringsom