Publicerad: 2004-09-12

Svensk 14-īring mīrdad av invandrare eftersom han ansīgs vara nationalist

En 14-īrig svensk pojke mīrdades brutalt natten till idag av ett invandrargīng pī Kīrleksudden i Sollentuna norr om Stockholm. 14-īringen ingick i en grupp svenska ungdomar som samlats pī platsen fīr att i goda vīnners lag grilla i det fria nīr ett invandrargīng dīk upp pī platsen fīr att stīlla till brīk. Flera av de svenska ungdomarna var nationalister och den 14-īrige pojken hade rakat huvud.
Pojken sīgs dīrfīr som ett lovligt byte.

Nīr han gick undan fīr sig sjīlv blev han fīrfīljd av 5-6 invandrare, pīhoppad, misshandlad och knivhuggen i hjīrtat. Hans liv gick inte att rīdda och han fīrblīdde pī vīgen till Karolinska sjukhusets barnklinik. Pī sitt sedvanligt osmakliga sītt fīrsīker massmedia mīla upp en bild av att mordet var resultatet av ett "gīngbrīk", vilket inte stīmmer īverens med verkligheten, nīgot media īr vīl medvetna om.

īnnu en gīng har en ung svensk pojke fallit offer fīr det brutala invandrarvīld som genomsyrar samhīllet. īnnu en gīng har en ung pojke fītt sītta livet till av den enkla orsak att han īr svensk och nationalist, och vemhelst som īr svensk nationalist fyller de kriterier som gīr att gīrningsmīnnen velat ta livet īven av dig.

Till fīljd av den fīrda invandringspolitiken har redan hundratals svenskar mīrdats, och tusen och īter tusen fler kommer mīrdas om ingenting radikalt gīrs īt den befintliga situationen. Tusentals svenska kvinnor vīldtags varje īr och tusentals rīnas varje īr av invandrare. Fīr svenska nationalister īr detta oacceptabelt. Vi anser inte den fīrda invandringspolitiken vīrd priset. Gīr du? Anser du 14-īringens dīd ett acceptabelt offer liksom det politiska och massmediala etablissemanget?

Nationalsocialistisk front efterstrīvar ett suverīnt Sverige dīr svenska etniska intressen sītts i fīrsta hand och inte i sista hand. Vi efterstrīvar ett Sverige dīr svenskarna kan leva fritt, dīr vi kan avgīra vīrt eget livsīde, formgiva vīr egen kultur och sīkra vīr egen existens.