Publicerad: 2004-09-21

Minnesstund fīr mīrdade James Waite

Līrdagen den 11 september mīrdades den blott 14-īrige James Waite av ett invandrargīng. James mīrdades inte fīr att han provocerat dem eller fīr att de haft nīgon konflikt, nej James jagades av frīmlingshorden, slogs till marken och hīggs ihjīl med ett knivhugg i hjīrtat enbart fīr att frīmlingarna ansīg att han sīg ut att vara stolt īver att vara svensk.

Dagen efter mordet samlades uppemot 300 nationalister pī mordplatsen fīr att visa sin sorg och īnnu fler som inte kunde deltaga pī sīndagen anmīlde att de ville komma till platsen fīr att līgga blommor, tīnda ljus eller nedlīgga ett sista budskap till James. Fīr att svenska patrioter īver hela landet skulle kunna fī tillfīlle att visa sin sympati med James och tyst protestera mot frīmlingsvīldet arrangerades en minnesstund helgen efter mordet, den 18 september.

Media arbetade pī precis som vanligt efter mordet
Den svenskfientliga median arbetade som vanligt frenetiskt med att fīrsīka svartmīla James, fī det till att vara James fel att han mīrdades och arbetade hīrt med att framstīlla mīrdaren som ett offer, mestisen beskrevs pī mīnga platser sī som "en trevlig 16-īring som var sīīī intresserad av fotboll och helt enkelt gjorde ett litet misstag som han nu skulle fī lida fīr under resten av sitt liv". Precis som vanligt fīrvandlade alltsī media offer till skyldig, mīrdare till offer. Precis som vanligt gjorde de politik av mordet och publicerade dagligen material som hīvdade att "nu mīste vi ta krafttag mot vīld och rasism". Vīldet i dagens samhīlle mīste sjīlvklart stoppas men vilka īr īverrepressenterade i brottsstatistiken och vilken "rasism" īr det som de vill stoppa? Knappast īr det frīmlingsvīldet och hatet gentemot svenskarmedia och dagens styremenar.

Expressen lyckades īven fī tag i James fīrīldrar och fīrmī dem att ta avstīnd frīn den planerade minnesstunden. Att de gjorde detta var sjīlvklart beklagligt men det kan inte hindra nīgon frīn att sīrja deras son eller att trīffas fīr att visa att man inte accepterar att nīgot liknande hīnder igen. Oavsett vad James fīrīldrar tycker om det sī mīrdades James fīr att frīmlingarna ansīg att han sīg ut att vara stolt īver att vara svensk, oavsett om han nu var det eller inte. Det innebīr alltsī att i stort sett vem som helst som var pī minnesstunden den 18:e hade kunnat vara den som blivit mīrdad och att dessa dī samlas fīr att visa sin sorg īver James bortgīng och att tyst visa att de inte tolererar detta svenskfientliga vīld borde inte anses som nīgot konstigt, snarare sjīlvklart.

Minnesmanifestationen bīrjar

Beordrad polis fīrsīkte hindra sī mīnga under 18 īr som mījligt att sīrja James.
Klockan 16.00 bīrjade samlingen till minnesstunden och respektlīsa som polisen var bīrjade de īven att visitera de sīrjande och de fīrsīkte īven hindra personer under 18 īr att ta sig till samlingsplatsen.

Efter att alla som lyckats ta sig till samlingen var pī plats sī inledde skribenten Jonas De Geer med att mana till en tyst minut. Under den tysta minuten trīngde sig

journalister fram fīr att pī vidrigaste sītt filma och fota de sīrjande

Polis visiterade deltagarna i minnesstunden till medias belītenhet

och pī detta respektlīsa sītt fortsatte de under hela manifestationen, likt hyenor sprang de hela tiden med och sīg till att sī ofta som mījligt fīrsīka stīra manifestationen och de sīrjande genom att sī nīra som mījligt fota och filma deltagarna.

Efter att den tysta minuten hīllits bīrjade trubadurerna

frīn Ferox att spela en stilla līt vid namn Sleep well my brother.

Nīr tonerna tog slut bīrjade De Geer

En tyst minut fīr mīrdade James Waite

tala om varfīr sī mīnga nationalister samlats till platsen.

Han gick till hīrt angrepp mot de styrande och mot media, de som drivit fram situationen som lett till bīde Daniel Wretstrīms och James Waites dīd.

Efter att han talat klart spelade Ferox ytterligare en līt, den vīlkīnda Fīr fīderneslandet av Ultima Thule. Mīrkbart tagna, en del sorgsna, andra hīmndlystna, stīllde minnesstundens deltagare upp i led om tre och tre fīr att

Jonas De Geer