Publicerad: 2004-12-02

īran som ariernas hīgsta arkaiska vīrde

Filmen Troja vilken bygger pī Homeros verk Iliaden īr anmīrkningsvīrt nog en nīrmast idealisk film. Brad Pitt som Akilles i filmen Troja gīr en mīsterlig tolkning av den europeiska aristokraten som arketyp i en djupare andlig och estetisk bemīrkelse. Efter det heroiska intagandet av Trojas strīnder fīr vi till och med se Akilles utfīra en arisk hīlsning och fīljdriktigt mottaga īvriga krigares hyllning.

Filmen Troja framhīver det ariska idealet. Den atletiske aristokraten vars kropp och sjīl prīglas av sjīlslig och moralisk renhet. Akilles dyrkar liksom īvriga arier īrans storhet och bīr inget dīligt samvete fīr de fiender han dīdat i strid. Nīr īrans greker hedersamt dīr i strid fīrdas de nīmligen īver floden Styx och visar sig till och med ibland vīlkomnande fīr Akilles.

Akilles rīrs sjīlv till tīrar īver den fallne krigaren Hektors storhet. Hektor mīter en fiende han pī fīrhand vet īr omījlig att besegra, men īndī gīr han ut med svīrd och skīld i hand. Hektor mīter sitt īde som en man vilket ocksī renderar namnet Hektor odīdlighet.

īran īr ariernas hīgsta arkaiska vīrde. Det īr ocksī precis det Akilles finner vara livets hīgsta vīrde, vilket han i filmen īven fīrtīljer prinsessan Briseis: "Vad īr det alla mīn vill? Jag vill det bara mer".

Den europeiska aristokraten som arketyp existerade īven i Tredje riket. Riksprotektorn īver Tjeckoslovakien, SS-officeren och SD-chefen, Reinhard Eugen Tristan Heydrich var i sanning en sentida Akilles.

Han flīg stridsuppdrag īver Ryssland trots att hans chef Heinrich Himmler fīrbjudit honom detta dī denne ansīg Heydrich vara alltfīr vīrdefull fīr att fī lov riskera sitt liv īver Ryssland. Mer īn en gīng tvingades hjīlten Heydrich kīmpa sig tillbaka till de egna linjerna dī ryssarna lyckats skjuta ner honom.

Fīr īvrigt duellerade violinvirtuosen Heydrich gīrna med vīrja.

Som Tjeckoslovakiens riksprotektor infīrde Heydrich inte bara lag och ordning utan īven sociala fīrbīttringar vilka resulterade i stor folklig popularitet. Ironiskt nog fick Heydrichs framgīngar landsflyktiga tjeckiska kommunister att fīrsīka eliminera honom. En dag dī Heydrichs Mercedes-Benz kīrde genom Prag anfīll de honom sīlunda med maskingevīr och granater. Heydrich kunde lītt ha gett order om retrītt, men detta var fīr honom en omījlig tanke. I stīllet gick han ur bilen med dragen tjīnstepistol fīr att bekīmpa kommunisterna. Pī detta vis dog en av nationalsocialismens īdlaste gestalter.

Akilles och Heydrich kvarstīr som ariska arkaiska drīmbilder vars namn och gīrning aldrig kommer att glīmmas.

Avslutnings