Publicerad: 2004-12-13

Kraftfull manifestation mot svenskfientlighet

Fīr femte gīngen genomfīrdes en kraftfull manifestation i Salem, platsen dīr Daniel Wretstrīm sī brutalt bragdes om livet fīr fyra īr sedan. Manifestationen samlade īven detta īr en stor skara svenskar som deltog fīr att hedra och minnas, inte bara Wretstrīm, utan alla de svenskar som fallit offer fīr den demokratiska mīngkulturen och samtidigt protestera mot det styret som skapat den situation dīr svenskfientligheten īr ett vanligt fīrekommande inslag.

Salemfonden, understīdd av aktivister frīn olika nationella grupper, har den sista tiden arbetat mycket intensivt med att uppmīrksamma manifestationen och inte mīnga stockholmare kan ha undgītt det faktum att marschen skulle hīllas. Lika intensivt har den frīmlingsīgda median arbetat med att sprida desinformation och līgner i samband med manifestationen och sī sent som samma dag den skulle hīllas publicerade bland annat Expressen uppgifter om att Robert Vesterlund, frīn Salemfonden, skulle ha īhoppat avī. Ytterst tveksamt īr dock om desinformationen media sprider īr till nīgon skada utan snarare uppmīrksammar den istīllet līsarna pī marschen samtidigt som dessa pī ett ganska enkelt sītt sjīlv fīr tag i information som visar pī medias līgner, en media som tappar allt mer fīrtroende hos gemene man.

Detta īr samlades som vanligt deltagarna vid Rīnninge station klockan 16.00. Samlingen blev nīgot fīrsenad sedan ett pendeltīg blev fīrsenat och nīmnas kan īven att polisen gjorde ett misslyckat fīrsīk att avskrīcka deltagare genom att visitera dem.

Pī samlingsplatsen dīr allt fler och fler nationella bīrjade bli samlade mīrktes det knappt av att manifestationen blev fīrsenad utan mīnga gamla kamrater mīttes frīn olika delar av landet och gavs nu en ypperlig mījlighet att talas vid tills det hela skulle sītta igīng.

1600 nationalister slīt upp

Nīr samlingen vīntat en stund och invīntat de allra flesta deltagarna pībīrjades manifestationen och den stora oordnade samling som var pī plats inrīttade sig blixtsnabbt i raka led med fyra personer i bredd. Facklorna tīndes och den nīst intill magiska atmosfīren kring manifestationen bīrjade spridas īven detta īr. Den ca 1600 personer starka formationen bīrjade rīra pī sig, sakta, vīrdigt och under total tystnad.

En delegation frīn NSF:s danska broderparti DNSB var givetvis pī plats. Pī bilden syns DNSB:s ledare Jonni Hansen

Journalister som stod intill fackeltīget fīrsīkte under processionens gīng att fīnga upp ljud av talande deltagare med hjīlp av mikrofoner, men det enda dessa lyckades fīnga var ljudet av de dova trummorna och 1 600 mīn och kvinnors sakta gīng i en enad manifestation mot svenskfientligheten.

Med trumslagare i tīten gick sedan marschen upp till mordplatsen dīr det īven detta īr satts upp ett podium dīr blommor kunde nedlīggas och ljus tīndas fīr mīngkulturens offer.

Detta īr fanns det īven varm dryck pī plats som, trots att det var betydligt varmare pī plats detta īr, var mycket uppskattad av deltagarna.

Pī plats fanns īven ett bord dīr donationer till Salemfondens kostsamma arbete kunde līggas, nīgot mīnga deltagare passade pī att gīra. īvenpins, t-shirts ochlīngīrmadetrījor kunde inhandlas, allt fīr att kunna sīkerstīlla minnesstundens fortsatta arrangerande.

Nīr det līnga fackeltīget nītt fram och de deltagare som av olika anledningar blivit fīrhindrade att komma tidigare slutit upp vid samlingsplatsen bīrjade snart trubadurerna frīn Ferox att spela. Efter att de spelat fīrdigt den līt som skapades till den fīrsta manifestationen, endast en vecka efter mordet pī Daniel, presenterade Anders Lagerstrīm frīn Nordiska Fīrlaget sig som kvīllens konferencier.


Talare frīn den nationella rīrelsen

Kvīllens fīrste talare var Robert Vesterlund som tog upp vikten av fortsatt kamp och han