Publicerad: 2005-03-10

Dagens Nyheter plagierar Den Svenske

Att massmedier gīrna līnar fritt av varandra īr ingen nyhet, men nīr Bonnierīgda Dagens Nyheter plagierar texter av Den Svenske Nationalsocialisten vīcker det en del reaktioner. Nīr DN den 12 februari i īr publicerade en dīdsruna īver Georgiens premiīrminister, Zurab Zjvania, var texten i stora stycken hīmtad direkt frīn en notis som publicerats pī den-svenske.com den 4 februari.

Bland annat beskrev DN Zjvania som "den judiske premiīrministern" och nīmnde att revolutionen i Georgien finansierats av "den judiske miljardīren George Soros". I dīdsrunan stod īven att līsa hur "mycket av den korruption, som han anklagade Sjevardnadze fīr, hade han sjīlv varit en del av", ett stycke snarlikt texten pī den-svenske.com dīr det stīr att "mycket av den korruption Zjvania och Saakasjvilij anklagade Sjevardnadze fīr, hadede sjīlva varit en del av". Det rīder med andra ord fīga tvivel om varifrīn uppgifterna kommer ursprungligen.

Detta retade upp Upsala Nya Tidnings politiske chefredaktīr Hīkan Holmberg som i en ledare den 25 februari fīrdīmde DN:s agerande. Ja, han retade alltsī inte upp sig pī att tidningen plagierat materialet, utan pī att sīvīl Zjvanijas som Soros judiskhet omnīmndes i Sveriges kaxigaste morgontidning, nīgot som enligt Holmberg īr prov pī ett "antisemitiskt kodsprīk". Som han tolkar texten luftas "den urgamla antisemitiska stereotypen om de maktlystna judarna som med hjīlp av sina rikedomar manipulerar politiska processer och korrumperar samhīllen".

Nīr journalistfīrbundets nīttidning journalisten.se undersīkte īrendet nīrmare visade det sig vara Kerstin Vinterhed, chef fīr DN:s familjesida, som skrivit ihop dīdsrunan. Detta understryker det befīngda i Holmbergs anklagelser om "antisemitism" dī Vinterhed sjīlv har judisk hīrstamning, om det nu fīr nīmnas. Vinterheds mormor, Kallan Rosenbaum, var judinna, och dī judiskhet enligt den judiska traditionen īrvs pī mīdernet anses alltsī īven Vinterhed enligt denna tradition vara judinna. Det ligger faktiskt nīrmare till hands att tro att det rīrde sig om etnisk stolthet nīr Vinterhed pīpekade Zjvanias och Soros judiskhet, īn om den fīrmenta "antisemitism" Holmberg vill tillskriva henne. Som Vinterhed sjīlv sīger till journalisten.se "Fīr mig īr ordet judisk inte ett negativt laddat ord. Tvīrtom".

Det skulle fīr īvrigt vara intressant att hīra Holmberg utveckla sitt resonemang kring hur omnīmnandet av en persons judiskhet īr "antisemitiskt". I en ledare den 28 februari kommer vi kanske nīgot nīrmare ett svar dī han īnyo kritiserar DN och frīgar sig "Vad har det faktum att Zurab Zjvania var jude īver huvud taget fīr relevans nīr det gīller att sammanfatta hans politiska gīrning"? Nu var det vīl fīrvisso personen Zjvania och inte bara hans politiska gīrning som dīdsrunan kan tīnkas innehīlla, och vad Zjvania var torde dīrmed inte vara helt irrelevant.

Talande i hela hīndelsen īr att Holmberg egentligen inte kritiserar riktigheten i vad som sīgs, utan det faktum att det sīgs. Zjvania var jude och juden Soros var den som finansierade revolutionen i Georgien. Det