Publicerad: 2005-04-20

Trettio īr sedan kommunistgerillan tog makten i Kambodja

Den 17 april var det pī dagen 30 īr sedan den kommunistiska gerillan Rīda Khmererna intog Kambodjas huvudstad Phnom Penh och inledde en sīllan skīdad terror mot den egna befolkningen.
Genom massmord, svīlt och ett totalt fīrakt fīr mīnniskoliv lyckades de slī sīnder landet fullstīndigt under sitt knappt fyra īr līnga skrīckvīlde. Som vanligt ville man tvinga pī folket ett nytt samhīlle dīr staten styr allt utifrīn den stalinistiska īvertygelsen och utan hīnsyn till vad som faktiskt īr gīngbart. Detta samhīllsexperiment slutade som brukligt īr nīr det gīller kommunistiskt styre. I total katastrof!

Jag vill hīr kort redogīra hur och varfīr Kambodja stīrtades ner i avgrunden. Inte helt īverraskande finner man att USA, īden fria vīrldens fīrsvarareī spelade en stor roll īven i denna hīndelse genom sin arroganta imperialistiska politik.

Det hela bīrjade med att Kambodja blev helt sjīlvstīndigt frīn Frankrike 1954, mycket pī grund av att den vietnamesiska gerillan Viet Minh besegrade fransmīnnen i slaget vid Dien Bien Phu.

Viet Minh byggdes upp under andra vīrldskriget med stīd frīn USA fīr dess motstīnd mot Japan. Ledare fīr Viet Minh blev senare Nguyen Tat Thanh, mer kīnd som Ho Chi Minh, och vad han tyckte om sin fīrre vapenbroder USA klargjordes tydligt under Vietnamkriget. Fransmīnnen līmnade nu hela regionen dīr Kambodja, Vietnam och Laos ingīr, mest fīr att slippa frīn den krutdurk som Sydostasien hīll pī att utvecklas till.

Regent i Kambodja blev nu Kung Norodom Sihanouk. Han fīresprīkade en neutral utrikespolitik och retade dīrigenom upp USA som ville att Kambodja skulle sluta upp i de antikommunistiska leden och gī med i Seato, en akronym fīr South East Asian Treaty Organization. Kungen lyckades trots hīrda pītryckningar hīlla sig utanfīr alla allianser, sīvīl kommunistiska som proamerikanska. Hans regim blev dock allt mer fīrtryckande med korruption och en sī līngtgīende censur att kungen av journalister ibland kallades Kambodjas chefredaktīr. Man hīll īven ett val dīr omrīstningen īvervakades av kungens fīrtrogna vilket resulterade i att han fick 2 miljoner rīster mot de andra kandidaternas 133.

Detta tillsammans med att kungen antog en mer antiamerikansk instīllning till Vietnamkonflikten gjorde att USA sīg det som sīkrast att satsa pī att fī generalen Lon Nol i regeringsposition istīllet fīr kungen. Han avsatte kung Sihanouk 1970 nīr denne var pī utlandsresa. Lon Nol lade all sin tillit till att mīktiga andar skulle hjīlpa honom nīr han startade krig mot de nordvietnamesiska kommunisterna som hade dragit Ho Chi Minh-leden genom Kambodja och īven upprīttat baser pī kambodjanskt territorium. Krigsaktionerna resulterade mest i rena massakrer pī civila vietnameser eftersom man inte hade kraft nog att slī till mot de vietnamesiska trupperna.
Som svar pī denna aggression invaderades Kambodja av bīde nordvietnamesiska kommunister och den sydvietnamesiska armen.

USA:s president Richard Nixon och dennes judiske sīkerhetsrīdgivare, och sedermera utrikesminister, Henry Kissinger ansīg nu att man borde utvidga kriget. Man bīrjade dīrfīr bomba inne i Kambodja. Enligt New York Times utfīrde USA:s B-52 bombplan minst 3500 bombrīder i Kambodja frīn mars 1969 och ett drygt īr framīt.

I det totala kaos som fīljde presenterade sig en annan rīrelse pī allvar. De Rīda Khmererna med sin ledare Pol Pot.

Pol PotPol Pot fīddes 18 maj 1925 som Saloth Sar i byn Prek Sbov. Han gick i munkskola som barn fīr att senare skola om sig till snickare innan han 1949 īkte till Paris fīr att studera radioteknik. Sīrskilt mycket studier blev det dock inte eftersom han kom i kontakt med franska kommunister och bīrjar studera Marx, Lenin, Stalin och andra fīrvirrade despoter. Han blev utsparkad ur skolan och īkte till Jugoslavien fīr att bygga vīgar.

1953reste han tillbaka till Kambodja fīr att senare sīka upp Viet Minh i īstra Kambodja. 1960 startade han och nīgra kamrater det khmeriska kommunistpartiet och 1963 blev han utsedd till ledare i partiet med titeln ībroder nummer ettī.

Dī det blev allt svīrare fīr dem att verka efter statskuppen dīr Lon Nol blev premiīrminister drog de sig ut i djungeln, och under tiden regeringen kīmpade mot Vietnameserna utnyttjade Pol Pot tiden till att bygga en effektiv partiapparat, en vīlutrustad armī och ett nīra samarbete med bīnderna ute pī landsbygden. Nīr
Rīda Khmererna startade krig mot regeringen och Lon Nols korrumperade soldater hade deinte mycket att sītta emot trots att USA pumpade in pengar och vapen i enorm skala.

Kommunisterna drog fram genom landet och var sī segervissa att de brīt sin allians med nordvietnameserna nīr dessa ville inkludera Kambodja i eldupphīravtalet 1973. De nīrmade sig huvudstaden Phnom Penh under massiva amerikanska bombningar. I bīrjan av april 1975 flīgs Lon Nol ut frīn Kambodja och den 17 april tīgade kommunisterna in i Phnom Penh. Ett parti med 14000 medlemmar hade tagit makten i ett land med 7 miljoner invīnare.

Redan samma dag kom ordern att alla stīder skulle utrymmas och att alla stadsbor skulle tīga ut pī landsbygden fīr att undvika fortsatta amerikanska bombningar. Den verkliga anledningen var dock den att Rīda Khmererna ansīg att stadsborna endast parasiterade pī resten av folket. Man kallade bl.a. huvudstaden Phnom Penh fīr īden stora horanī. Deras ideologiska īvertygelse var att man skulle bīrja om frīn īr 0 och bygga upp ett nytt marxistiskt bondesamhīlle utan imperialistiska moderniteter. Man hade fīr avsikt att uppnī kommunism pī mycket kort tid. Man hade ett punktprogram som bl.a. innefat