Publicerad: 2005-06-01

FPī:s judiske generalsekreterare arbetade fīr Mossad

Nīrhelst ett politiskt parti krīvt striktare invandringslagar har detta lett till anklagelser om "rasism" i massmedia. I linje med det har det nationaldemokratiska īsterrikiska partiet FPī under ledning av Jīrg Haider ofta utmīlats som ett av de mest "rasistiska" partierna i Europa, i det nīrmaste att betrakta somett nytt NSDAP.Detta trots att FPī varken fīresprīkat totalt stopp fīr invandring av frīmmande raser, repatriering av dem som redan befinner sig i landet eller lagar som reglerar rasblandning. Rasfrīgan har helt enkelt ingenting att gīra med FPī:s politik.

Nīr FPī i februari 2002 fick plats i denīsterrikiska regeringenreagerade EU, efter krav frīn Israel och den Judiska Europakongressen, med att inleda en bojkott av īsterrike. Haider och FPī hīvdades nīmligen utīver att vara "rasistiska" fīr att ocksī vara"antisemitiska". Det absurdai detta illustreras vīl av attpartiets dīvarande generalsekretare, Peter Sichrovsky, īr jude.

Nu har emellertid īn mer anmīrkningsvīrda uppgifter framkommit i sammanhanget. I en intervju med tidningen Profil berīttar nīmligen Sichrovsky att han under tiden som FPī:s andreman aktivt samarbetade med den israeliska underrīttelsetjīnsten Mossad, och att Mossad var intresserade av Haider som kontakt med den arabiska vīrlden. "Israel ville anvīnda Haider som en bro till de arabiska līnder med vilka det inte fanns nīgra officiella kontakter".

Sichrovsky sīger att han samarbetade med Mossad under hela sin politiska karriīr fram till sin avgīng frīn FPīi februari2003 eftersom "jag ville hjīlpa Israel". Sichrovsky nominerades av Haider och utnīmndes till generalsekretare fīr FPī 1996. Han var ocksī FPī:s ledamot i EU-parlamentet frīn 1999, en post han behīll īven efter sitt avhopp fram till 2004.

Haider sīger till Profil att han "redan frīn bīrjan fick varningar inom partiet om att Sichrovsky kom frīn Mossad. Men jag fick inga klara bevis. Jag trodde det rīrde sig om struntprat".

Frīgan som mīste stīllas īr dock i vilken mīn Haider sjīlv varit inblandad. Orsaken till Sichrovskys samrīre med Mossad var ju enligt hans egen utsaga just att anvīnda Haider och hans kontakter. Vad anbelangar Haiders omdīme kan en hel del sīgas bara utifrīn det faktum att han placerade en jude, dessutom utpekad som Mossadagent, pī partiets nīst hīgsta post. Nīgra nīrmare detaljer om detta vill emellertid varken Haider eller Sichrovsky ge.