Publicerad: 2005-06-09

900 stolta svenskar marscherade i huvudstaden

Pī mīnga hīll i landet "firades" nationaldagen som en mīngkulturens dag med mīnniskor av allehanda rastillhīrigheter viftandes med svenska fanor och lyssnandes till demokratiska tal om att "Sverige īr allas land och att den svenska nationaldagen īr alla mīnniskors dag". Sveriges sanna nationalister samlades istīllet i Stockholm. Nīr Sveriges nationaldag īntligen blivit en helgdag kallade Sveriges nationella organisationer och partier till ett gemensamt firande av nationaldagen i vīr huvudstad.

Efter en helg med allt annat īn bra vīder var det mīnga som trodde att en del nationalister kanske skulle svika och att samlingen dīrfīr inte skulle bli sī stor, men sī blev det knappast. Firandet som gick under namnet "Folkets marsch" lockade inte mindre īn ca 900 stolta svenskar till samlingsplatsen och īven denna gīng visade sig vīdret vara pī de svenska fīrsvararnas sida.

Uppstīllning


NSF:s uppstīllning i demonstrationstīget bīrjar ta form

Den Svenske Nationalsocialisten delades ut till en stor mīngd svenskar vid samlingsplatsen och utmed demonstrationen.

Nīr deltagarna samlats pī Odenplan stīllde de upp i led med fyra i bredd efter respektive organisations- eller partifana och snart strīckte sig demonstrationstīget runt hela Odenplan.

I spetsen fīr demonstrationstīget gick trumslagare samt en fanborg bestīende av ett tjugotal svenska fanor och utmed hela demonstrationstīget fanns olika banderoller. I leden īterfanns īven mīnga som īnnu inte organiserat sig men efter nationaldagsfirandet kommer mīnga av dem sīkerligen att ansluta sig till de kīmpande leden fīr att effektivt kīmpa fīr Sverige.

Marsch fīrbi fiendens byggnader

Demonstrationen pīgick under en dryg timme och marschen genomfīrdes i Stockholms centrala delar dīr den beskīdades av en stor skara svenskar. Tīget gick īven fīrbi ett flertal av de byggnader som idag huserar vīrt folks fiender och mīnga av dessa bīr kīnna oro īver det svenska uppvaknandet. De Svenskar som fick mījlighet att se bīde demokraternas anti-svenska arrangemang och det sant nationalistiska kan knappast ha tagit miste pī vilka det īr som fīretrīder det svenska folket och vilka som vill fīrgīra det. Efter en vīrdig marsch nīdde nationalisterna fram till Smeduddsbadet vid Rīlambshovsparken som var dagens mīl. Pī den idylliska platsen mīttes deltagarna av nationell musik och fīrfriskningar i form av bīde kall och varm dryck.

Nationalsīng och politiska tal

Nīr samtliga deltagare i tīget hade nītt fram och ytterligare personer anslutit sig till firandet uppskattas samlingen ha uppbīdat nīrmare 1 000 nationalister, gamla sīvīl som unga. Som inledning pī firandet sjīngs sedan Sveriges nationalsīng gemensamt av deltagarna.

Dīrpī hīlsade dagens konferencier, Robert Vesterlund, alla vīlkomna och presenterade sedan dagens fīrsta talare.


Andreas Wallentin, Magnus Sīderman, Thomas īlund och Henrik Johansson

Andreas Wallentin var fīrst ut pī talarlistan och talade denna gīng som oorganiserad demokrat efter att han līmnat NDU. Nīsta talare var Magnus Sīderman frīn Svenska motstīndsrīrelsen som gick till angrepp mot den demokratiska ledningen med Gīran Persson i spetsen. Sīderman avslutade sedan med att poīngtera vikten av organisering och uppmanade de oorganiserade att genast sluta upp i kampen.