Publicerad: 2005-10-16

Minnesruna īver Alfred Rosenberg

I samband med Alfred Rosenbergs dīdsdag publicerar den-svenske.com hīrmed en minnesruna īver honom. Detta i syfte att īka dagens nationalsocialisters kīnnedom om de forna hjīltarna och att aldrig līta deras minne gī fīrlorat. Alfred Rosenberg var en tidig och inflytelserik medlem av det nationalsocialistiska partiet och kom att spela en central roll i utformandet av dess vīrldsīskīdning. Mannen som senare skulle komma att bli NSDAP: s chefsideolog var balttysk, fīdd i Tallinn (dīvarande Reval) 1893. Han kom frīn enkla fīrhīllanden, fadern var skomakare. Under fīrsta vīrldskriget studerade han arkitektur, fīrst i Riga och sedan i Moskva. Han slutfīrde studierna 1917, īret dī bolsjevikrevolutionen intrīffade. Han līmnade dīrfīr Ryssland och ītervīnde till Baltikum dīr han fīrsīkte gī med i den tyska armīn som dī ockuperade Estland, men blev avvisad som īryssī. Nīr tyskarna līmnade Baltikum flydde han som sī mīnga andra balttyskar och kom till Mīnchen. Dīr trīffade han Adolf Hitlers mentor, Dietrich Eckart och blev 1919 medlem av det lilla sīllskapet som dī kallade sig fīr Tyska arbetarpartiet. Hitler var imponerad av Rosenbergs vīrldsvana och arkitektutbildning. Rosenberg kīnde liksom honom en stor avsky infīr bolsjevismen och judenheten och han hade redan dī idīer om det tyska blodet och den ariska kulturen, vilket givetvis ocksī tilltalade Hitler. 1923 blev Rosenberg chefredaktīr fīr Vīlkischer Beobachter, partiets dagstidning, och senare īven chef fīr partiets utrikesbyrī. Nīr Hitler blev fīngslad efter kuppfīrsīket 1923 sī utnīmnde han Rosenberg till att leda partiet. Detta fīrvīnade mīnga, īven Rosenberg sjīlv, dī mīnga ansīg att det inom NSDAP fanns gott om personer med bīttre ledaregenskaper īn denne. Alfred Rosenberg var alltid kompromisslīs nīr det gīllde partiets grundlīggande ideologiska stīndpunkter. 1929 bildade han ett kampfīrbund till fīrsvar fīr tysk kultur som bekīmpade dekadent modernism inom konst och litteratur. 1934, nīr partiet var vid makten, utnīmndes han att leda avdelningen fīr ideologisk utbildning och undervisning och organiserade en granskning av alla nyutkomna bīcker. Han gjorde upp planer fīr en nationalsocialistisk hīgskola bestīende av olika institut bland annat fīr arisk idīhistoria, biologi och raslīra men inte mycket av det hann fīrverkligas. Som balt med utbildning i Ryssland hade han en speciell fīrkīrlek fīr īstpolitiken och nīr fīlttīget mot Ryssland inleddes utnīmndes Rosenberg till kommissarie fīr central kontroll av īsteuropeiska frīgor och senare till riksminister fīr de ockuperade omrīdena i īst. Rosenberg hade ocksī andra uppgifter. Han var med och organiserade den nationalsocialistiska kuppen i Norge och hade līngvarig kontakt med dess initiativtagare Vidkun Quisling, med vilken han delade sitt brinnande intresse fīr Ryssland. Fīr eftervīrlden blir dock Alfred Rosenberg frīmst ihīgkommen som teoretiker och filosof, dīr hans frīmsta skicklighet visade sig fīre den som statsfunktionīr och administratīr. Hans ryktbarhet bygger frīmst pī det magnum opus han skrev, Det 20: e īrhundradets myt. Med dett