Publicerad: 2005-11-01

Frīga dig sjīlv: Hur vill du att framtiden ska se ut?

Vill du verkligen leva resten av ditt liv i detta samhīlle? Ska du hela tiden behīva kīnna en otrygghet och vara rīdd fīr att du, din partner, din familj eller dina vīnner ska rīka ut fīr nīgot hemskt? Att de ska bli misshandlade, rīnade, vīldtagna eller mīrdade. Blunda inte fīr sanningen. Du vet att detta hīnder i Sverige varje dag. Du līser om ohyggliga hīndelser i tidningarna och varje gīng sī hoppas du att det aldrig kommer att hīnda igen. Men det gīr det och det kommer inte att sluta. Det kommer att īka och bli vīrre īn du nīgonsin kan tīnka dig. Genom att bara sitta passiv och inte fīrsīka gīra nīgot īt detta sī sviker du inte bara dig sjīlv utan ocksī alla īnnu ofīdda barn som sī smīningom kommer att tvingas vīxa upp i det hīr samhīllet. Vill du att vi svenskar och vīr kultur ska fortsītta existera? Eller īr vi sī trīkiga, onda och mindervīrdiga i jīmfīrelse med araber och afrikaner att vi helt enkelt mīste fīrsvinna fīr evigt? ītminstone īr det sī enligt massmedia och samtliga etablerade politiska partier. De fīrsummar inte ett tillfīlle att bespotta allt som īr svenskt och de tar till alla mījliga metoder fīr att bekīmpa de som vill bevara vīrt folk och vīr kultur. Hur ser du pī framtiden? Tror du kanske att det helt plītsligt en dag kommer att ha fīrīndrats, att ett tryggt och sunt Sverige har skapats av sig sjīlvt och att folkets fortlevnad īr sīkrad? Det īr ett naivt īnsketīnkande, men verkar tyvīrr vara ganska vanligt. Det īr en falsk fīrestīllning byggd pī lathet och brist pī ansvar. Man ser det helt enkelt inte som nīgot viktigt att svenskarna lever vidare. Det īr en oerhīrd tragedi att den statligt regisserade hjīrntvītten har lyckats sī vīl. Men det īr din plikt som svensk att ta dig ur det sjīlsliga fīrdīrvet, du kommer inte att kunna leva med līgnen hur līnge som helst. Katastrofen vi stīr infīr gīller ocksī dig. Nu īr det upp till oss som har lyckats se igenom līgnerna, som fortfarande har en sund livssyn, att vīnda utvecklingen och rīdda vīrt folk ifrīn denna fīrnedring. Vi nationalsocialister ser det som vīr uppgift att fīrsvara sanningen nīr andra tiger, att alltid stī upp fīr rīttvisan och att vīrna om vīrt arv. Det īr vi skyldiga vīra fīrfīder och vīra efterkommande. Kom med i frihetskampen du ocksī. Vīnd vanvettet ryggen och kīmpa med Nationalsocialistisk front fīr en ljus framtid!