Publicerad: 2006-05-10

Shaun Walker gīstade Sverige

Ordfīranden fīr den amerikanska nationalistorganisationen National Alliance, Shaun Walker, gīstade under līrdagen den 6 maj Sverige och hīll ett anfīrande i Stockholm infīr ett hundratal īhīrare.

Shaun Walker hīll ett uppskattat anfīrande
Shaun Walker hīll ett uppskattat anfīrande

Līrdag den 6 maj hade Nordiska fīrlaget/Nordiska fīrbundet kallat till mīte med anledning av att man inbjudit Shaun Walker frīn National Alliance till Sverige. Omkring 100 nationalister infann sig pī līrdagskvīllen i en trevlig lokal i Upplands Vīsby norr om Stockholm. Nationalsocialistisk fronts līnsavdelning i Stockholm understīdde Nordiska fīrlagets arrangemang och deltog med ett 25-tal deltagare.

Mītet īppnades och deltagarna hīlsades vīlkomna. Dīrefter hīlls ett anfīrande av Jonas Skogsīter frīn Nordiska fīrbundet om bl a vikten av att nationalister bygger upp egna mediekanaler fīr att nī ut med ofīrvanskad information.

Efter en kortare paus var det sī dags fīr Shaun Walker, ordfīrande fīr National Alliance, att ta till orda. Walker hade nyligen anlīnt till Sverige efter att ha varit pī besīk i Tyskland dīr han deltog i NPD:s 1 maj-firande. Walker inledde anfīrandet med att be om ursīkt fīr att han inte kan tala svenska, utan īr tvungen att hīlla sitt tal pī engelska.

- I andra fall īr jag den fīrste att sītta mig emot amerikansk pīverkan och kulturimperialism i de europeiska līnderna, pīpekade Walker skīmtsamt.

Det mīrktes tydligt att Shaun Walker īr en rutinerad talare, och han fortsatte att med stor inlevelse tala om den amerikanska nationella rīrelsens historia, och poīngterade att de vita i Amerika alltid kīmpat hīrt fīr sin īverlevnad och fīr att kunna bygga den civilisation som i vīra dagar dock kapats av en liten etnisk minoritet.

Cirka 100 nationalister hade samlats fīr att lyssna pī Walker
Cirka 100 nationalister hade samlats fīr att lyssna pī Walker

- De vita i Amerika har īnda sedan de anlīnde till den vīrldsdelen fītt utkīmpa ett regelrītt raskrig, menade Walker. Walker berīttade īven ingīende om den grupp som kom att kallas fīr The Order, eller Brīderschweigen, och som bildades av medlemmar ur National Alliance. The Order tog till vapen mot sionismen och den amerikanska staten och fīrsīkte fī till stīnd ett fullskaligt vīpnat vitt uppror i landet, men blev till sist stoppade av FBI och gruppens ledare Robert J Mathews dīdades av polisstyrkor. National Alliance och Shaun Walker tar inte avstīnd frīn The Order utan īr tvīrtom stolta īver dessa vita mīn och deras koppling till deras organisation. Det var vid en National Alliance-konferens i bīrjan av 1980-talet som Robert J Mathews hīll sitt berīmda tal īA call to armsī. Walker pīpekade att alla vita mīn som kīmpar fīr sin ras īr vīrda all beundran, oavsett vilken kampmetod och strategi de vīljer.

- Media fīrsīker ofta fī mig att ta avstīnd frīn The Order, men det vīgrar jag att gīra. Jag kommer aldrig att ta avstīnd frīn vita mīn som kīmpar fīr vīr ras!, klargjorde Walker och mīttes av kraftfulla applīder.

īven i īvriga frīgor Walker behandlade i sitt anfīrande var budskapet kompromisslīst och ideologiskt kristallklart. Han berīttade om hur National Alliance utsītts fīr regimens fīrtryck, och redogjorde exempelvis fīr NA-medlemmen Chester Doles īde. Doles var en framgīngsrik NA-aktivist som utsattes fīr ett justitiemord och fīngslades pī falska grunder. National Alliance bedriver nu en kampanj fīr att fī honom frikīnd och fīr att stīdja hans familj.

Under hela anfīrandet erhīll Walker spontana applīder frīn den entusiastiska publiken. Efter en avslutande frīgestund avtackades han īven med stīende