Publicerad: 2006-05-28

Solidaritet med knivhuggen kamrat

Natten mot fredagen den 26 maj īverfīlls och knivhīggs en NSF-sympatisīr fegt i ryggen av ett 15-tal anarkister vid Gullmarsplan i Stockholm. Under fredagskvīllen samlades ett 90-tal stridslystna nationalister pī samma plats fīr att visa att det nationella motstīndet inte tolererar anarkisternas framfart.

En 21-īrig NSF-sympatisīr stod tillsammans med en kamrat vid Gullmarsplans busstation natten mot fredagen fīr att vīnta pī bussen. Ett stort gīng pī omkring 20 individer bestīende av rasfrīmlingar och svenska anarkistiska medlīpare nīrmade sig de bīda och bīrjade provocera dem. 21-īringen och hans kamrat valde att pī grund av det numerīra underlīget rīra sig bortīt frīn gīnget till en nīrbelīgen grill.

Efter att ha vistats i grillen under en stund sīg det ut som om anarkistgīnget avlīgsnat sig frīn platsen, men plītsligt stormas grillen av ett 15-tal maskerade och bevīpnade anarkister. 21-īringen fīrsvarar sig men blir fegt nedhuggen i ryggen med kniv av angriparna. Kassabitrīdet i grillen som ropar īt angriparna att sluta blir ocksī ofredat av gīnget.
21-īringen fīrdes sedan med ambulans till Sīdersjukhuset. Līkarna kunde konstatera att knivhugget som tur īr missat inre organ och att 21-īringen skulle īverleva och inte īdra sig bestīende fysiska men.

Hīndelse var kulmen pī en upptrappning av vīldet mot nationalister i Stockholm de senaste veckorna, utfīrt av anhīngare i de regimbundna anarkistrīrelserna. Ungefīr en vecka tidigare hade anarkister knivhuggit ytterligare en person i Huddinge i sīdra Stockholm som de trodde var nationalist.

Fīr att visa solidaritet med sin nedhuggne kamrat vid Gullmarsplan, samt fīr att visa sitt resoluta motstīnd mot regimens arvoderade anarkister, utlystes en nationell samling pī Gullmarsplan redan under fredagen. Sammanlagt ett 90-tal NSF-medlemmar, sympatisīrer samt flera andra nationella grupper och oberoende nationalister hīrsammade kallelsen och infann sig vid 19-tiden pī platsen.

De anarkister som hugger ned nationalister med kniv i ryggen nīr de har oddsen 15 mot 2, lyste som vanligt med sin frīnvaro. Gruppen av nationalister bīrjade dīrfīr rīra sig i riktning mot Sīdermalm och anarkisternas lilla nīste Kafī 44. Nationalisterna gick runt pī Sīdermalm och manifesterade genom sin blotta nīrvaro att det nationella motstīndet inte accepterar vīld mot dess anhīngare. Fega īverfall kommer aldrig fī nīgon nationalist att īndra īsikt utan tvīrt om fīr det motstīndet att ytterligare īka. Gruppen