Publicerad: 2006-06-08

900 nationalister marscherade genom Stockholm pī nationaldagen

Folkets marsch gick genom Stockholms gator

Pī Sveriges nationaldag, den 6 juni, marscherade hela 900 stolta nationalister genom huvudstaden under parollen īFolkets marschī i en vīrdig manifestation fīr svenskarnas etniska samhīrighet. Nationalsocialistisk front var en av flera arrangīrer bakom marschen och gick i ett eget nationalsocialistiskt block i demonstrationstīget.

Det var vackert och soligt vīder denna 2006 īrs nationaldag. Nationalsocialistisk front, Svenska motstīndsrīrelsen, Nordiska fīrbundet, Blood & Honour samt flera oberoende nationalister arrangerade tillsammans Folkets marsch som under tisdagseftermiddagen samlades fīr avmarsch vid Smedsuddsbadet i centrala Stockholm. Pī platsen fanns en scen dīr trubadurer frīn Ferox underhīll deltagarna, och flera nationella organisationer och butiker hade tīlt och bord uppslagna dīr besīkarna kunde inhandla nationella produkter och līttare fīrtīring, samt ta del av organisationernas information.

Nationalsocialistisk fronts block var līngt och disciplinerat

900 nationalister firade nationaldagen genom att delta i Folkets marsch

Nīr det bīrjade bli dags fīr avmarsch stīllde deltagarna upp sig i olika block med en gemensam fanborg med svenska fanor līngst fram. Nationalsocialistisk fronts block tīgade med en uniformerad tīt och fanborg samt civilt klīdda medlemmar och sympatisīrer bakom. Deltagarna tīgade fīrbi Rīlambshovsparken dīr hundratals solbadande svenskar blev īskīdare till den imponerande marschen, och vidare ut pī īvriga Kungsholmen dīr man gick en līng strīcka, upp mot Stadshuset och vidare tillbaka mot Rīlambshovsparken och utgīngspunkten vid Smedsuddsbadet igen.

Med vasakīrven visades banden till vīra fīrfīder

Den svenska fanan fanns i tīten

Disciplinen bland deltagarna i tīget var under hela marschen mycket god. En hīgtalarbil spelade marschmusik frīn 1930-talets nationella rīrelser samt mer moderna nationalistiska sīnger frīn Svensk Ungdom och Motstīndssīnger. Sammanlagt tusentals svenskar kantade gatorna utmed marschvīgen. Pī sina hīll fīrekom mindre skaror av rasfrīmlingar och anarkister som med diverse obscena gester, gīlla skrik och apkonster fīrsīkte provocera deltagarna. Detta misslyckades dock fatalt och deltagarna i Folkets marsch tīgade vīrdigt vidare.

Tillbaks i parken stīllde nationalisterna upp
Nationalsocialistisk frontgīr en uppstīllning innan musik och tal bīrjar

īter vid Smedsuddsbadet bjīds det pī ytterligare musikunderhīllning av nationella trubadurer och stīmningen var pī topp īver den lyckade marschen och det i īvrigt vīlorganiserade arrangemanget. Tomas īhlund agerade konferencier och kunde konstatera att īrets deltagarantal i Folkets marsch hade īkat samt att allt hade fīrlīpt mycket vīl under marschen. īhlund presenterade dīrefter fīrste talaren, Bjīrn Bjīrkqvist frīn Nationalsocialistisk front. Bjīrkqvist hīll pī sedvanligt manīr ett uppskattat tal med ītskilliga humoristiska iakttagelser om svenskarnas fiender. Publiken lockades till flera goda skratt och spontana applīder. Bjīrkqvist uppmanade īven nationalisterna att stīdja Nationalsocialistisk fronts kandidatur i valet i hīst.

Bjīrn Bjīrkqvist, Nationalsocialistisk front
Bjīrn Bjīrkqvist, NSF, hīll som vanligt ett uppskattat tal

Efter Bjīrkqvist talade Dan Eriksson, med anknytning till nyhetsorganet Info-14, och efter honom Pīr īberg frīn Svenska motstīndsrīrelsen. Siste talare upp i talarstolen var Jonas Skogsīter frīn Nordiska fīrbundet.

Dan Eriksson (info-14!), Pīr īberg (Motstīndsrīrelsen) och Jonas Skogsīter (Nordiska Fīrbundet)
Frīn vīnster: Dan Eriksson, Pīr īberg ochJonas Skogsīter

Efter det att talen var avslutade och nationalsīngen sjungits berīttade Viktor Sjīlund, sīngare i Ferox, att Bjīrn Bjīrkqvist precis blivit gripen och bortfīrd av polis i all hast, varefter han uppmanade nīgon frīn polismakten att ta ordet och fīrklara deras yttrandefrihetsfīraktliga beteende. Avslutningsvis uppmanade han deltagarna att skīnka pengar till de organisationer som bedriver fīnghjīlp fīr att stīdja Bjīrn Bjīrkqvist.

Bjīrkqvist misstīnks fīr att ha brutit mot īsiktslagen īhets mot folkgruppī under sitt tal. Vreden kokade bland deltagarna īver detta och efter en kort stund tog sig ett polisbefīl upp och berīttade att det, i vanlig ordning, kommit beslut uppifrīn om att ett gripande skulle utfīras. Polisen, som idag īr de styrandes redskap, līd dī order och grep Bjīrkqvist. Polisbefīlet fīrklarade vidare att mīnga polise