Publicerad: 2006-06-14

Om nationalsocialismen vunnit

Tīnk sī mīnga līgner vi hade sluppit. Līgner om rasernas obefintlighet, kriminalitet och īrftlighet, līgner om alltings egalitet. Det mīrkliga med dagens politik īr att alla politiker frīn hīger till vīnster tycks vara trīdda pī en trīd kring dessa līgner. Likt ett mantra rabblas dessa absurditeter och nya anti-nationalistiska lagar stiftas. Detta i ett land som sīger sig fīresprīka yttrandefrihet och pressfrihet, men som pī alla sītt kīmpar fīr att hindra sanningen frīn att komma fram. Sī framgīngsrikt har de anti-nationella marionetterna lyckats med att fīrhindra mīnniskor att bīra symboler som fīr īvrigt īterfinns pī bl.a. Hīgalidskyrkan i Stockholm. Ytterligare har man lyckats fīrhindra mīnniskor av annan uppfattning att hīlsa varandra med segerhīlsning, en urgammal hīlsningssed.

Sīdan īr skrīcken infīr det som īndī till slut kommer att drabba dessa paranoida fīresprīkare av rīttigheter enbart fīr de som stīttar etablissemanget. Rent principiellt rīder ingen skillnad mellan dagens yttrandefrihet i Sverige och Zimbabwe, dīr en despot och hans gelikar lyckats īdelīgga allt det den vita minoriteten lyckats bygga upp. Genom konfiskering, mord pī vita farmare och plundringstīg har dessa "demokratins fīrkīmpar" lyckats utplīna allt vad civilisation heter. Socialdemokraterna och deras vīnner i det svarta Afrika har alltsī lyckats med vad man īnnu inom vīnsterled hoppas uppnī i Sverige, en fullstīndigt utplīnad nation utan spīr av nationella sīrdrag. Nīr vīl denna multinationella samling lyckats fīrdriva alla spīr av vad som en gīng var vīrt land och vīr stolthet, och alla spīr av olikheter fīrtrīngts och gīmts i līgnens avskrīdeshīg, ja dī har etablissemangets paradis intrītt.

Fīr var dag som gīr blir jag mer och mer īvertygad om att den enda rīddningen frīn detta etniska och socialpolitiska kaos utgīrs av nationalsocialismen. īnnu mer en dag som denna, fylld av dofter och sommarvīrme, som bara finns hīr och i vīra svenska hjīrtan.

Om nationalsocialismen vunnit hade detta varit allas vīrt svenska land och vīr kultur, befriat frīn de destruktiva krafter som idag likt en politisk lepra hotar att fīrgīra allt det vi hīller dyrt och kīrt.

Nu īr det emellertid sī att sanningen alltid segrar till slut. Tiden mognar fīr ett nationellt uppvaknande och dīr kommer nationalsocialismens fīrkīmpar att ta initiativet och dīrmed ocksī fī diverse s.k. nationalister att vakna upp ur sina rosendrīmmar och sluta upp med sina kompromisser med de som i grunden aldrig kan vara vīra allierade, dvs. demokrater och representanter fīr frīmmande raser.

Hīll ut gott folk, segern nīrmar sig om īn līngsamt!

Līt er stīrkasav den svenska sommarprakten, tiden