Publicerad: 2006-06-27

Valkampanjskandal i Kanada

Barry ShermanBarry Sherman
En valkampanjskandal har seglat upp i Kanada i samband med valet av ny ledare fīr oppositionspartiet Liberalerna. I centrum stīr Barry Sherman, Kanadas sjītte rikaste man och īgare av landets stīrst līkemedelsfīretag, Apotex Inc. Enligt kanadensisk lag īr det sedan nīgra īr tillbaka tillītet fīr enskilda individer att skīnka uppemot drygt 35.000 kronor till politiska valkampanjer, men Sherman misstīnks ha kringgītt lagen och skīnkt īver 700.000 kronor till den tidigare invandrarminister Joe Volpe.

Fīrutom Sherman sjīlv har nīmligen flera andra personer i hans nīrhet skīnkt det maximalt tillītna beloppet, dīribland hans fru och deras fyra barn. Bland de īvriga bidragsgivarna īterfinns Shermans syster Mary, hennes man Allen Shechtman, som tidigare var vice vd pī Apotex, och deras tre barn, tvī elvaīriga tvillingar och en 14-īring. Att i synnerhet de sistnīmnda barnen pī eget bevīg skulle ha skīnkt īver 100.000 kronor till Volpes valkampanj har varit sī svīrfīrsvarbart att han efter hīftig kritik meddelat att de pengarna skall betalas tillbaka. īndī hīvdar samtliga inblandade att ingen har begītt nīgot fel.

Enligt den kanadensiska kampanjfinansieringslagen īr det dock illegalt att genom īverenskommelse med andra individer fīrsīka kringgī maxbeloppet varfīr Sherman riskerar ītal. Valombudsmannen som ansvarar fīr dylika īrenden har dock avstītt frīn att vare sig bekrīfta eller dementera huruvida nīgot ītal kommer att vīckas.

En generande omstīndighet īr att huvudmannen i skandalen, Barry Sherman, īr en av de mest framstīende och mest engagerade judarna i Kanada. Fīrutom att ha skīnkt uppemot en miljard kronor till olika judiska projekt sī sitter Sherman i styrelsen fīr flera judiska organisationer. Likaledes īr hans hustru, Honey Sherman, engagerad i styrelsen av flera judiska organisationer, dīribland som ordfīrande fīr United Jewish Appeal Campaign.

I ljuset av detta īr det fīga fīrvīnande att Sherman vill se just Joe Volpe som ny ledare fīr Liberalerna. Partiledarkandidaten fīddes som Giuseppe Volpe i Italien 1947 innan han i unga īr flyttade till Kanada. Han utbildade sig sedermera till pedagog och arbetade som chef fīr mīngkulturella studier vid en hīgskola i Weston, Toronto, innan han gav sig in i politiken. Sedan 1988 har Volpe suttit i det kanadensiska parlamentet som representant fīr valdistriktet Eglinton-Lawrence och var fram till i īr invandrarminister.

Under sin karriīr har Volpe kommit att utmīrka sig som en av de politiker som stīr landets judiska minoritet nīrmast. Han īr bland annat medlem i Liberal Parliamentarians for Israel, en organisation med det uttalade mīlet att "stīrka relationerna mellan liberala parlamentariker och staten Israel, och i fīrlīngningen judarna i Kanada". Hans engagemang fīr Israel och judiska sakfrīgor har ocksī fītt den inflytelserika organisationen B'nai Brith att