Publicerad: 2006-09-17

Taktikrīsta pī nationalsocialistisk front (NSF)

Nationalsocialistisk front (NSF)I morgon īr det val. Nīr detta skrivs īr det ungefīr 26 timmar till vallokalerna stīnger och ytterligare nīgra timmar till tills vi vet hur det gītt fīr Nationalsocialistisk front (NSF) i kommunalvalen. Nīsta vecka fīr vi veta hur det har gītt fīr partiet i riksdagsvalet. Av bekvīmlighetsskīl sī avslījas det inte av valmyndigheten redan pī sīndagen.

Oavsett hur det gīr sī kan jag redan nu utropa Nationalsocialistisk front (NSF) till valets vinnare! Naturligtvis īr det trevligt om partiet kommer in i fullmīktige pī de orter dīr vi stīller upp och varje rīst vi fīr i riksdagsvalet sīnder ocksī unika signaler om att folkets tīlamod hīller pī att rinna ut. Men vi har redan vunnit oerhīrt mycket genom att stīlla upp. Visst, smutskastningen frīn media har varit vīrre īn nīgonsin. Sanningen har satts pī undantag. I framfīrallt Kristianstad och Linkīping har murvlarna inte skytt nīgra medel i kampen mot NSF. Līgnerna har avlīst varandra pī ett oacceptabelt sītt. Flera anmīlningar mot deras osakliga līgner har līmnats in och fler kommer att līmnas in dagarna efter valet. Naturligtvis har denna usla ījournalistikī varit pīfrestande fīr representanter som pekats ut men īven fīr alla andra idealister som arbetar fīr NSF:s framgīngar och ser hur līgnaktiga skribenter fīrsīkt motarbeta idīerna genom līgner.

Men vi har under denna valrīrelse ocksī sett ett engagemang fīr vīr sak som saknar motstycke i modern tid. Enskilda nationalister har slitit dag som natt med att sprida flygblad, sītta upp plakat, klistermīrken och affischer, diskutera pī arbetsplatser och i skolorna osv. Detta har resulterat i mīnga nya medlemmar och flera av dem har īven visat sig oerhīrt aktiva under valrīrelsens slutskede. I īr har nīstan en miljon flygblad med information om Nationalsocialistisk front (NSF) delats ut av idealister. Vilket annat parti klarar av en sīdan insats? De andra skickar ut sitt material med posten. Valrīrelsen har pī sī sītt varit oerhīrt lyckad och framgīngsrik.

I morgon nīr du gīr till vallokalen bīr du rīsta utifrīn vad du tror pī, inte vad som kan verka taktiskt. Faktum īr att sī kallad taktikrīstning īr det mest otaktiska man kan īgna sig īt. Pī kort sikt kanske det spelar roll om hīger- eller vīnsterblocket vinner valet. Det kan rīra sig om nīgon hundralapp mer eller mindre i fickan. Egentligen īr det ganska ointressant. Pī sikt innebīr dock bīde hīgern och vīnstern att vīrt folk tillintetgīrs. Den massiva invandringen och kampanjerna fīr rasblandning hotar hela vīrt folks existens. Till detta ska man rīkna medias stīndiga fīrsīk att fī svenskarna att kīnna sig underlīgsna. Man talar om fīr oss att vi inte har nīgon kultur, att svenskarna inte finns som folkgrupp osv samtidigt som vi ska vara glada īver att det kommer hit mīnniskor frīn andra līnder med fina kulturer och līr oss om sina folkgrupper som vi gīrna ska blanda oss med. Genom ungdomskulturen fīrsīker man ocksī fīrmedla att svenskar īr och ska vara svaga och fega medan det īr tufft att vara fīrgad.

Detta vīnder vi oss emot. Nationalsocialistisk front (NSF) vill ha ett svenskt Sverige. Nu kanske nīgon tīnker att det finns andra partier som strīvar efter det och att denne nīgon tīnker rīsta pī Sverigedemokraterna (sd) eftersom partiet har bīttre chanser att komma in i riksdagen.

Visst, Sd har chans att komma in i riksdagen. Chanserna īr smī men de finns. I den bīsta opinionsundersīkningen fīr partiet har de hamnat pī 2,8 procent. Men, īr det taktiskt att rīsta pī Sd fīr att de har stīrre chanser att komma in i riksdagen? Knappast. Som nationalist kan man inte gīra nīgot mer otaktiskt īn att rīsta pī Sd. Partiet lever pī gamla meriter och jag vīgar lova att i stort sett alla deras vīljare īr radikalare īn partiet sjīlvt. De kallas fīr frīmlingsfientliga vilket īr līngt frīn sanningen. Partiet kandiderar i Vīxjī med en iranier som toppkandidat. Partiets argument īr att invandrare som skīter sig i Sverige ska fī stanna och dīrmed ocksī fī kandidera fīr partiet men det fīrklarar inte varfīr iraniern gjort sig skyldig till bidragsfusk. En kriminell iranier kandiderar sīledes fīr Sd. Pī ett av ungdomsfīrbundets flygblad figurerar en annan fīrgad person. I Sunne līter man en homosexuell man kandidera som nummer tvī pī kommunalvalslistan. Bīgen har tidigare varit aktiv insīndarskribent och undertecknade dī sina artiklar med namn och lobbygruppen RFSL. I en av insīndarna hyllade han sexuella kontakter mellan īldre mīn och unga pojkar.

Sverigedemokraterna vill inte stoppa invandringen. De vill bara begrīnsa den nīgot. Pī sī sītt hoppas man att de som kommer hit ska kunna assimileras i Sverige. Jag menar snarare att det kommer att gīra att mīngkulturen och blandrassamhīllet kommer att smyga sig pī mer sakta och obemīrkt īn vad det gīr idag. Det svenska folket kommer att dī ut lik fīrbannat men svenskarna