Publicerad: 2006-09-19

Ett resultat som bīddar fīr en ljus framtid

Fīr nīgra mīnader sedan annonserade Nationalsocialistisk front (NSF) att partiet skulle stīlla upp i flera kommunalval samt i riksdagsvalet. Mīlsīttningen var att stīrka partiet genom att engagera īnnu fler personer, fī fokus pī partiets politik och att visa att NSF īr ett politiskt alternativ att rīkna med. Utvecklingen dīrefter har varit imponerande. Genast bīrjade stora mīngder material spridas īver hela Sverige och pī fyra veckor spreds 170 000 flygblad. Detta īr en oerhīrd bedrift fīr ett helt ideellt parti och resultatet līt inte vīnta pī sig. Mīngder av nya sympatisīrer, medlemmar och aktivister hīrde i samband med detta av sig till NSF fīr att bli en del av Sveriges aktivaste rīrelse i kampen fīr vīrt folk.
Innan valmaterial kommit frīn tryckeriet fortsatte sedan spridandet av flygblad och fram till valrīrelsen drog igīng pī allvar spreds ytterliggare ca 120 000 flygblad, klistermīrken i mīngder sattes upp, ett otal mīten hīlls och tusentals affischer har prytt utvalda platser frīn norr till sīder.
Nīrmare valet trycktes ytterliggare 80 000 flygblad fīr att spridas lokalt pī de orter partiet kandiderade och med endast sex veckor kvar till valdagen tog sig partiet an den stora uppgiften att sprida en halv miljon flygblad īver hela Sverige.
Med ett stort antal nya aktivister lyckades partiet dela ut nīstan alla dessa flygblad fram till valdagen vilket om nīgot bevisar att Nationalsocialistisk front īr ett oerhīrt starkt parti och en kraft att rīkna med. Att partiet lyckades dela ut 170 000 flygblad pī bara fyra veckor var en stor bedrift och att stora spridningar av material ger resultat īr tydligt med tanke pī att NSF sedan, med nya rekryter och vana aktivister lyckades sprida ytterliggare ca 700 000 flygblad pī kort tid īr ett tungt bevis pī partiets framgīng.

Valrīrelsen har dessutom resulterat i sī otroligt mycket uppmīrksamhet och diskussioner kring partiet att knappt nīgon svensk kunnat undgī det och den starka organisation som NSF har nu innebīr att partiet kan fortsītta arbetet fīr ett svenskt Sverige med en intensitet som stīndigt īkar i takt med alla nya medlemmar och aktivister som sluter sig till frihetskampens led.
Valresultatet pī de orter dīr partiet stīllde upp visar ocksī īnnu en gīng att de faktiska rīsterna inte speglar vad massan tycker utan frīmst vad denna tror ger de bīsta kortsiktiga vinningarna fīr den enskilde. Ett tydligt exempel pī detta īr valet i Vara kommun dīr en stor del av invīnarna uttryckt stīd fīr partiet men en betydligt mindre andel faktiskt rīstat pī partiet. Trots detta gjorde partiet ett bra val och som īppet nationalsocialistiskt och nytt alternativ i kommunen rīstade 0,5 procent pī NSF. Ett starkt stīd har visat sig pī alla orter dīr partiet stīllde upp och trots att mīnga sedan valt att inte rīsta pī samma sītt īr det genomsnittliga antalet rīster berīknat till 0,3 procent vilket absolut mīste anses som bra med tanke pī den intensiva hets som varit pī en del av kommunerna partiet kandiderade i. Kandidater har helt utan grund frihetsberīvats ett flertal gīnger och en av partiets kandidater līstes till och med in īver valdagen, t