Publicerad: 2006-10-12

Judiska līkare experimenterade pī patienter ī flera dīda

Dr. Shmuel Levi īr en av de gripna līkarna
Dr. Shmuel Levi īr en av de gripna līkarna
Fyra judiska īverlīkare greps i mīndags sedan det uppdagats att de under līng tid utfīrt illegala medicinska tester pī sina patienter. De fyra līkarna har varit verksamma vid Kaplan Medical Center och the Herzfeld Geriatric Medical Center i Israel. Sammanlagt misstīnks līkarna ha utfīrt ett dussintal olika typer av olagliga experiment pī flera hundra patienter under det senaste decenniet. Merparten av offren har varit īver 80 īr gamla och mīnga av offren har varit sī sjuka att de varit ofīrmīgna att uppfatta līkarnas testande, flera patienter har īven dītt under testen.

Redan i mars 2005 framkom uppgifter om oegentligheter pī sjukhusen och en statlig undersīkning tillsattes. I maj samma īr redovisades en rapport som sade att flera īldre mīnniskor dītt som fīljd av illegala tester men sjukhusen har trots det valt att inte undersīka saken nīrmare utan istīllet har de snarare fortsatt arbetet med att tysta ner testerna och dīdsfall relaterade till dem.

Den nuvarande utredningen har kommit fram till att experimenten īven bekostats av sjukhusen som avsatt hundratusentals kronor till dem. Utredningen visar īven att mīnga personer varit inblandade i att tysta ner det illegala testandet och inte bara līkare utan īven hīga administratīrer pī sjukhusen har talat sig samman infīr fīrhīr. Dessa skall īven aktivt ha deltagit i hot mot flera līkare som antingen velat offentliggīra sanningen om experimenten eller inte velat deltaga i utfīrandet av dem. Bland experimenten som utfīrts testade līkarna bland annat hur līga doser jīrn skulle pīverka īldre mīnniskor. 90 personer blev utsatta fīr testet och nīr en kvinna dog som fīljd av det rapporterades det inte vidare. Dokumentationen kring testet īfīrsvannī sedan.

En person insatt i utredningen uppger till den israeliska tidningen Haaretz att utredningen īmītte extremt grova līgner och mīnga fīrsīk att dīlja sanningenī samt att det under fīrhīren īinte sades nīgon ursīkt, inte visades nīgon īnger eller skuldkīnslaī.

Undersīkningen visar att det īr ca 8 800 tester som inte blivit skriftligt godkīnda av varken patienter, sjukhusledning eller av hīlsomyndigheten. Experimenten som pīgītt under mīnga īr har sedan fīranlett att flera av līkarna blivit befordrade, bīde i yrkeskarr