Publicerad: 2006-10-25

Nya ministrar i Sveriges regering

Sveriges regering īr īter fulltalig. Idag offentliggjorde Fredrik Reinfeldt de nya ministrarna. Lena Adelsohn Liljeroth ersītter Cecilia Stegī Chilī som kulturminister och Sten Tolgfors blir ny handelsminister och ersītter dīrmed Maria Borelius. De nya ministrarna har bīda līng erfarenhet av offentlighet och riksdagens arbete. Bīda uppger att de betalat TV-licens och inte haft svart barnpassning vilket skiljer dem frīn deras kortvariga fīregīngare. Lena Adelsohn Liljeroth īr dessutom gift med den tidigare partiledaren fīr Moderaterna juden Ulf Adelsohn. Denne bitrīdde sin hustru nīr hon ītalades och dīmdes fīr olaga vapeninnehav 1999.

Lena Liljeroth AdelsohnSten Tolgfors
De bīda nya ministrarna Lena Adelsohn Liljerothoch Sten Tolgfors

Till media har Lena Adelsohn Liljeroth gjort klart att hon kommer att fīra samma politik som regeringen redan slagit in pī. Den som hoppats pī fri entrī pī statliga museer blir alltsī besviken. Den nya kulturministern līr ocksī satsa pengar pī sīvīl judiska som antinationalistiska projekt. Den 30 september 2003 motionerade hon i riksdagen med kravet pī mer pengar till antirasist-projektet Exit (ett projekt som slukat statliga pengar och utsatts fīr mīnga polisutredningar dī de haft svīrt att fīrklara var pengarna tagit vīgen). I motionen skrev hon bland annat:

īVi vet att Sverige īr nīgot av nav fīr produktion av s k Vit Makt-musik och skriftlig rasistisk propaganda. Nationell Ungdom och NSF (Nationalsocialistisk Front) har i dag gott fīste pī ītskilliga av landets skolor och i mīnga vīlmīende svenska omrīden. Inte sīllan dīrfīr att unga grabbar blivit rīnade och hotade av invandrargīng, men inte vīgat anmīla brotten och ensamma fītt bīra sin frustration som ibland īvergītt i hat.ī

I klarhet menade Lena Adelsohn Liljeroth att invandrarvīld mot svenskar inte īr ovanligt och att man dīrfīr mīste bekīmpa nationalistiska grupper. Logiken īr fantastisk och med en sīdan motion i bagaget blir hon nog en lysande kulturminister. Den 30 januari skickade Adelsohn Liljeroth en liknande interpellation till Mona Sahlin. I oktober 2005 līmnade hon in en interpellation till dīvarande justitieministern Tomas Bodstrīm. Anledningen var att hon ansīg att Sverige gjorde fīr lite fīr att stoppa Radio Islams hemsidor pī internet som hon menade framfīrde īIcke-demokratiska īsikterī som īīr en gigantisk orgie i fīrtal och antisemitisk propagandaī som det īi det sammanhanget inte heller (bīr) fīrvīna att Radio Islam finns som līnk hos Nationalsocialistisk Frontī.

I december 2004 hīll Lena Adelsohn Liljeroth tal vid en judisk demonstration i Stockholm dīr hon krīvde att judar frīn Ryssland skulle fī bosītta sig i Sverige.Med Adelsohn Liljeroth somkulturminister kan nog varken Radio Islam eller den-svenske.com rīkna med nīgra kulturbidrag men vīl fīreningen Exit, Fīrenade Israelinsamlingen och Judisk krīnika. Eventuellt gīr en del pengar till fīrlag som publicerar illa skrivna bīcker som ett litet tack till Gedins fīrlag som 1995 gav ut hennes bok īSkinnskallar : rasister, nationalister eller hyggliga unga mīn?ī

Sten Tolgfors īr ett nīgot otippat kort. Mīnga spekulerade tidigare i att han skulle utnīmnas till skolminister eftersom det īr i dessa frīgor han har profilerat sig tidigare. I demokratin behīver man dock inte ha kunskaper fīr att bli minister, det rīcker att ha rītt kontakter.

Tidigare hade Tolgfors hand om asyl- och integrationsfrīgor i Moderaterna. I riksdagen har Tolgfors bland annat