Publicerad: 2006-11-18

Svt:s Bīglobbyn i motvind

Bīglobbyn i Sveriges televisionAtt vara politiskt korrekt īr inte alltid helt enkelt. Det har Sveriges television fītt erfara. Fīr att hylla de homosexuella mīnnen och deras livsstil startade man ett samhīllsprogram som man dīpte till Bīglobbyn. I programmet ska man utifrīn homosexuellas synvinkel spegla samhīllet. Programledare īr den politiska korrekthetens kanske frīmsta apostel Olle Palmlīf och den tidigare diplomaten och numera riksbīgen Sverker īstrīm.

Hittills har man hunnit sīnda tvī avsnitt och dessa har resulterat i ett programledaravhopp, mīngder av īcklade tittare, ett stoppat avsnitt samt en anmīlan till Granskningsnīmnden.

Det fīrsta avsnittet handlade om īcruisingī vilket enligt programmet īr nīr homosexuella mīn gīr runt i exempelvis parker fīr att trīffa andra mīn som de sedan har sex med pī allmīn plats. Nīr programmet spelades in bad en av Svt:s ljudtekniker att slippa arbeta med avsnittet. Teknikern menade att han inte tyckte om budskapet som sīndes, dvs att det īr okej att bīgar har sex pī offentlig plats. Det fanns dock andra som ville mixa programmet och det kunde sīndas. I det fīrsta avsnittet filmade man bland annat frīn Gīteborg dīr bīgar brukade gī till Bragebacken i slottsskogen fīr att ha sex med frīmmande mīn.

Kommunen hade dock varit frīcka och inte tagit hīnsyn till bīgarnas hobby och lagt en frisbeegolfbana i parken. Bīgarna i sin tur menade att de hade ensamrītt pī den allmīnna parken och hade dīrfīr slagit sīnder frisbeegolfarnas redskap. Dessutom fick idrottarna stī ut med att fī arga ord skrikna efter sig vilket dock var ganska trevligt i jīmfīrelse med att de tvingades īse hur bīgar onanerade och hade sex offentligt samt att det līg anvīnda kondomer och madrasserrunt om līngs banan.

Offentlig sex i fīrsta avsnittet
I programmet intervjuades en expert pī īcruisingī forskaren och docenten Arne Nilsson. Denne har studerat īcruisingenī i Gīteborg, bīde genom att līsa bīcker men ocksī genom att sjīlv bīga i offentliga parker. I programmet gick han runt i parken och talade om hur bīgarna kunde gī runt och trīffa andra bīgar. Han menade att anonymiteten och spīnningen var det som gjorde att man valde att gī dit och att han sjīlv raggat upp en man i parken sī sent som dagen innan intervjun gjordes.

Det andra avsnittet skulle handla om pastor īke green som blivit hatad īver hela vīrlden genom riktade kampanjer som arrangerats av den mīktiga homofillobbyn. Angreppen har bottnat i att Green kallade den homosexuella livsstilen fīr en cancersvulst. Homolobbyn tillsammans med media har sedan fīrvanskat uttalandet sī det istīllet handlat om att Green kallat homosexuella fīr en cancersvulst. Pī nīgot underliga grunder stoppades programmet strax fīre sīndning och ersattes av avsnitt tre som handlade om homosexuella i schlagervīrlden.

Programmet hade valt en underlig infallsvinkel och intervjuade en bīg som inte gillade schlagermusik men īndī tvingades lyssna pī det nīr han umgīs med homosexuella. I programmet intervjuades ocksī en man, Marco, som vunnit transvestittīvlingar och som ofta trīffar mīn fīr sexuella kontakter. I programmet fīrklarades att det īr synd om Marco eftersom han īr utstītt av den īvriga bīgrīrelsen som ser honom som alldeles fīr kvinnlig. Marco menar att bīgarna vill ha mīn i bīgrīrelsen och dīrfīr ogillar Marcos kvinnliga drag. Marco hade istīllet sīkt trīst hos Carola som dock inte varit helt īvertygad om att Marco mīdde bra av att klī ut sig till kvinna och uppmanat Marco att sīka stīd. Detta fick Marco att mī īnnu sīmre.

Men det īr inte bara pī tv som man kan fīrdjupa sig i den manliga homosexualiteten utan īven pī Bīglobbyns hemsida. Fīrutom att titta pī programmen finns en ībīgparlīrī dīr man kan līra sig speciella bīgord som īBarebackī (vilket fīrklaras med īknull utan kondomī) och īSize Queenī (īBīg som tīnder pī stora kukarī).

Avhopp och anmīlan
Den 15 november, efter att andra avsnittet sīnts meddelade den forne diplomaten Sverker īstrīm att han līmnar uppdraget som programledare. Han kommer vara kvar i de program som redan spelats in men kommer inte vara med i de sista avsnitten. Avhoppet kom kanske inte som nīgon total īverraskning. Redan innan programmet sīndes gick īstrīm ut i media och talade om att han sīg programmets namn som illa valt eftersom det inte existerar nīgon bīglobby. Tydligen hade īstrīm missat att RFSL till och med vunnit pris som frīmsta lobbyorganisation i Sverige.

Sverker īstrīm hoppar av eftersom han anser sig h