Publicerad: 2007-01-19

Mona Sahlin fīreslīs bli ny partiledare fīr socialdemokraterna

Idag har det blivit offentligt att Mona Sahlin īr den socialdemokratiska valberedningens enda kandidat som partiledare. Mona Sahlin īr ett namn som ofta fīr nationalistiskt orienterade personer att fī nīgot mīrkt i īgonen eftersom hon sī tydligt symboliserar motsatsen fīr allt det som nationalismen stīr fīr. Mona Sahlin har blivit det sjīlvklara valetfīr socialdemokraternas valberedning som letts av Lena Hjelm-Wallīnsedan starka grupper i partiet fīrklarat att nīsta partiledare mīste vara en kvinna och alla mer līmpliga kvinnor gjort klart att de inte stīller upp som partiledare.

Det īr inte fīrsta gīngen som Mona Sahlin īr aktuell som partiledare fīr socialdemokraterna. Nīr Ingvar Carlsson 1995 fīrt Sverige in i EU och dīrmed līmnat avtryck som svensk statsminister meddelade han att han skulle līmna partiledarskapet. Den mest aktuella eftertrīdaren dī var Mona Sahlin.

Mona Sahlin blir sannolikt Socialdemokraternas ordfīrande

Svarta līner, licensskolk och stīld av statens pengar
Visserligen hade hon visat sig vara nīgot av en slarver. Nīr hon utnīmnts till arbetsmarknadsminister i Ingvar Carlssons regering 1990 avslījades det att hon hade betalat svart fīr den dagmamma som hon līmnat sina barn hos. 2006 skulle liknande avslījanden fī Cecilia Stegī Chilī och Maria Borelius att līmna sina ministeruppdrag i Fredrik Reinfeldts regering. Nu kanske nīgon inflikar att dessa inte bara betalat svarta līner utan īven struntat i att betala TV-licens. Ett lustigt pīpekande i sī fall eftersom Mona Sahlin 1993 avslījades som en licensskolkare.

Dessa hīndelser hade dock inte orsakat nīgra stīrre skandaler och 1995 stod alltsī Mona Sahlin redo att ta īver rodret fīr det Socialdemokratiska arbetarepartiet. Nīra uppdraget som Sveriges nīsta statsminister utsattes Sahlin naturligtvis fīr extra hīrd granskning frīn media som snabbt gav resultat. Expressen avslījade att hon hade kīpt klīder och hyrt en privat bil med sitt tjīnstekort. Hon hade dessutom tagit ut tusentals kronor i kontanter genom sitt betalkort som egentligen var till fīr att hon skulle kunna betala sina arbetsresor och andra omkostnader i tjīnsten. Hon hade till och med anvīnt kortet pī semestern. Naturligtvis hade alla uttag uppmīrksammats och staten krīvde tillbaka pengarna frīn henne vilket ofta tog flera mīnader. Det var alltsī inte nīgon engīngsfīreteelse nīr Sahlin kīpte Toblerone, blījor och cigaretter som man lītt kan tro nīr media idag talar om Sahlins īvertramp. Dessa inkīp var bara de sista av en līng rad privata inkīp som tog slut fīrst nīr hon avslījades.

Gīran Persson gjorde ett katastrofval och avgīr
Sveriges tidigare statsminister Gīran Persson tappade stīd hos folket. Till sist tycket folket sī illa om honom att de i desperation rīstade fīr en borgerlig regering

Nīr hon avslījades kallade hon till presskonferens och framfīrde dels att hon varit slarvig och īngrade sig och dels att hon utsatts fīr en orīttvis granskning och press frīn media. Hon berīttade ocksī att hon skulle ta ītime-outī. Sin ītime-outī tog hon i Mauritius. Med sig till det oerhīrt dyra turistmīlet hade hon fīrutom hela familjen ocksī sin assistent och tvī livvakter. Hela resan, inklusive allas boende pī femstjīrnigt hotell stod skattebetalarna fīr. Nīr detta avslījades blev hennes ītime-outī nīgot līngre īn vad hon tīnkt och mīnga hoppades nog att hon aldrig skulle komma tillbaks till politiken.

2002 var hon dock tillbaka med full kraft och rīstadesīter in i riksdagen och blev integrations- och demokratiminister i Gīran Perssons regering. 2004 blev hon istīllet samhīllsbyggnadsminister. Hennes tidigare stīlder frīn staten och uteblivna skattepengar fīrsīkte man att inte lītsas om, istīllet lyftes hennes egna devis om att īdet īr hīftigt att betala skattī fram dī och dī.

Byter gīrna īsikt, lat och oberīknelig
Hennes ovilja att betala skatt och sjīlv betala fīr privata varor kan dock handla om ren och skīr lathet och arrogans. Det kan man i alla fall lockas att tro nīr man hīr kritiken mot Mona Sahlin som kommer frīn estlīndaren Enn Kokk. Enn Kokk īr inte vem som helst utan ett av socialdemokraternas tyngre namn. Han har līnge rīrt sig i socialdemokraternas inre kretsar och īr sedan 1986 gift med den tidigare talmannen Birgitta Dahl. Han har varit redaktīr och utgivare av flera socialdemokratiska tidningar, framfīr allt socialdemokraternas flaggskepp Aktuellt i politiken. Han har ocksī jobbat nīra Mona Sahlin. īven om hans namn kanske inte īr vīlkīnt bland svenskarna sī īr han alltsī en person med god personkīnnedom inom socialdemokraterna.

Pī sin blogg pī internet skriver Enn Kokk fīljande om Mona Sahlins sinne fīr detaljer och hīrt arbete: īSom SSUare var hon snarast traditionalist, men sen har hon mer och mer lierat sig med fīrnyarna (som ju numera īterfinns i partiet). Mitt intryck av henne - jag har jobbat nīra henne under hennes tid som partisekreterare - īr att hon agerar mer efter vart hon kīnner att vinden blīser īn efter djupt grundad īvertygelse och framfīr allt kunskap. De gīnger hon bad mig om underlag fīr nīgot, ville hon aldrig līsa nīgra vidlyftiga papper, som hon sjīlv mīste tolka; nej, korta sammanfattningar skulle det vara. Hon var ganska lat. Hon la sig praktiskt taget aldrig i vad jag som ansvarig funktionīr tog upp pī VU- och partistyrelsedagordningarna (vilket ju var kul fīr mig) utan skrev bara raskt sin namteckning pī kallelsepapperet.ī

Lena Hjelm-Wallīn har lett valberedningen som nu īr enig om att Mona Sahlin ska fīra socialdemokratin framīt
Lena Hjelm-Wallīn har lett valberedningen som nu īr enig om att Mona Sahlin ska fīra socialdemokratin framīt

Vidare fīrklarar Enn Kokk att Mona Sahlin var īfruktansvīrt oberīkneligī eftersom man aldrig visste om hon skulle dyka upp pī avtalade mīten eller inte. Det spelade ingen roll om det rīrde sig om interna mīten eller offentliga representationer utomlands. Mona Sahlin kom