Publicerad: 2007-03-19

Mona Sahlin debuttalade som partiledare

I morse hīll Mona Sahlin sitt fīrsta tal som socialdemokraternas partiledare. Talet pīgick i īver en timme och innehīll inga īverraskningar. Sahlin fīrsīkte vinna den fīr stunden internt ganska splittrade socialdemokratin genom att angripa meningsmotstīndare. Hon jīmfīrde Sven Otto Littorin med Lasse Brandeby och pīpekade att hon valde politisk stīndpunkt genom att titta pī vad kristdemokraterna sīger och tycka tvīrtemot.

Mona Sahlin
Mona Sahlin īr nu socialdemokraternas partiledare

Mellan angreppen mot den borgerliga alliansen fīrsīkte hon vinna enkla poīng genom att citera och tala varmt om partiets martyrer Olof Palme och Anna Lindh. Att den senare blev mīrdad pī grund av den politik hon sjīlv arbetade fīr och som Mona Sahlin kommer fortsītta att arbeta fīr nīmndes aldrig.

Annars var det frīmst Monas kīrnfrīgor som lyste igenom. Mona Sahlin īr feminist, arbetar fīr homosexuella och fīr fler invandrarei Sverige. Att i fortsīttningen vara svensk heterosexuell och man och īndī medlem i socialdemokraterna kommer framstī som lika lustigt och buskisinspirerat som att Jackie Arklīf skulle vara nationalsocialist. Bland annat uppmanade hon alla socialdemokrater att ta pī sig sina klackskor och visa att de īr feminister.

- Som kvinna vill jag ocksī att vi tar klivet ī med sylvassa klackar pī oss ī och visar att vi īr feminister. Att vi ser behovet av att ha jīmstīlldhetsglasīgonen pī oss hela tiden. Har vi en gīng satt pī dem, sī gīr de inte att ta av.

Det īr inte bara svenska kvinnors rīttigheter som socialdemokraterna ska arbeta fīr. Hela vīrldens kvinnor ska fī hjīlp av Sverige. Mona Sahlin ser det som Sveriges ansvar att svenska abortregler ska infīras i hela vīrlden, att homosexualitet ska bli lagligt īverallt och att kvinnor frīn hela vīrlden ska kunna komma till Sverige och gīra abort.

Som sista punkt tog Sahlin upp frīgan om flyktingpolitiken. Hon gjorde tydligt att kommunerna inte līngre ska ha nīgot val om de vill ta emot flyktingar eller inte. Om Mona Sahlin blir statsminister ska alla kommuner ta emot flyktingar.

- Vi fīr inte tappa bort att det hīr handlar om samma kamp fīr mīnniskovīrdet som alltid. Vi fīr inte huka i debatten om den humana och solidariska flyktingpolitik som vi ska ha ī och alla kommuner mīste bidra med mottagandet.

Hon fīrklarade ocksī, med adress till en sverigedemokrat som menat att Henke Larsson īr svensk medan Zlatan Ibrahimovic framstīr som osvensk att Zlatan visst īr svensk medan SD īr det osvenska.

Problemet īr att Zlatan sjīlv inte ser sig som svensk. Zlatan ville helst spela fotboll fīr sitt eget lands landslag, inte fīr det svenska och undersīkte mījligheterna till det. Har nīgra svenska spelare gjort det? Skandalen i fallet SD var inte att en person ansīg att Zlatan var osvensk utan att han ansīg att Henke Larsson īr svensk.

Mona Sahlin kommer alltsī fortsītta pī sin inslagna vīg och arbeta mot det svenska folket. Den homosexuella lobbyn har jublat i flera dagar īver att Sahlin kommer fīretrīda socialdemokratin. Festas līr det ocksī gīras i landets moskīer. Hos Feministiskt Initiativ līr stīmningen vara nīgot splittrad. Gudrun Schyman īr nog ledsen. Hon sīker efter makt och personlig framgīng. Men mīnga av hennes partikamrater līr jubla nu nīr extremfeminismen fītt totalt grepp om Sveriges stīrsta parti.

Alla ska med

De enda som egentligen har verklig anledning at vara ledsna īr det svenska folket och i synnerhet de svenska arbetarna. Det parti som pīstīs fīretrīda dem har nu tagit pī sig skorna med de hīga klackarna och ska trippa runt och kīmpa fīr fler flyktingar i landet vilket naturligtvis kommer sīnka līnerna nīr konkurrensen om arbetena blir īn hīrdare. De svenska arbetarnas barn kommer att fī det hīrt i skolan. Vīld och mobbning kommer bli īn vanligare. De svenska ungdomarna kommer tvingas att bli hīrdare och en vīldsspiral kommer att īka vīldet. Fīrhoppningsvis. Alternativet blir att de svenska barnen blir fīrtryckta och ofīrmīgna till motstīnd.

Mona Sahlin anser att svenskarna inte har nīgon kultur eller nīgot att vara stolta īver, detta till skillnad frīn invandrarna. Enligt Mona ska vi vara glada īver att invandrarna kommer hit.

ī Vīrt land har līnge erbjudit en fristad īt fīrfīljda frīn alla delar av vīrlden. Det har fīrīndrat, och fīrbīttrat, Sverige.

Sverige och svenskarna ska alltsī vara glada īver att Sverige varit en fristad īt mīnniskor frīn alla delar av vīrlden. Var det med jubel som Anna Lindh kīmpade fīr sitt liv sedan hon fītt en kniv i sig frīn en person som erbjudits fristad? Mīnga kanske tycker att han bīde fīrīndrade och fīrbīttrade Sverige men tyckte Anna Lindh det nīr liv