Publicerad: 2007-04-24

Information om Folkets marsch 6 juni

Stockholm Pī Sveriges nationaldag, den 6 juni, kommer īterigen Nationalsocialistisk front (NSF) att tillsammans med andra nationalister gemensamt att arrangera en marsch genom Stockholm under parollen īFolkets marschī.

De senaste tvī īren har Folkets marsch arrangerats och genomfīrts i huvudstaden som ett samarbetsprojekt mellan Nationalsocialistisk front, Svenska motstīndsrīrelsen, Info-14, Nordiska fīrbundet, Blood & Honour samt olika oberoende patrioter. Arrangemangen har varit mycket lyckade och i fjol deltog omkring 1 000 nationalister.

īven i īr kommer Nationalsocialistisk front att vara medarrangīr i Folkets marsch, och uppmanar partiets medlemmar och sympatisīrer att ta sig till huvudstaden 6 juni fīr att deltaga i manifestationen. Tid och samlingsplats fīr Folkets marsch īr īn sī līnge inte definitivt beslutat, och den-svenske.com īterkommer med besked om detta.

Liksom fīregīende īrs arrangemang kommer partiet att marschera i ett eget nationalsocialistiskt block under egna fanor. Partiet kommer att arrangera resor till Stockholm frīn flera olika delar av landet ochalla personer som vill fīrdas gemensamt kan ta kontakt med NSF:s Riksorganisation pī fīr ytterligare information.

Vīl mītt i Stockholm den 6 juni 2007!
Folkets marsch 2006